mgr Agnieszka Kos

Promotor - dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

Tytuł: Zasoby osobiste osób uzależnionych od opioidów w trakcie leczenia substytucyjnego

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Wojnarska, prof. PUZ
  • dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. AWS
  • dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku angielskim, recenzje oraz zawiadomienie o publicznej obronie znajdują się na stronie BIP link do strony