Regulamin studiów doktoranckich

Studia doktoranckie interdyscyplinarne w zakresie psychologii i socjologii