Wirtualna Biblioteka Nauki

Elektroniczne bazy danych dostępne w ramach licencji krajowej

Wirtualna Biblioteki Nauki - w ramach krajowej licencji akademickiej pracownicy i studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej mogą korzystać z wielu zagranicznych baz i czasopism naukowych. Nieograniczony dostęp możliwy jest na terenie Uczelni, a z komputerów domowych - po uwierzytelnieniu przez Centralny System Uwierzytelniania (instrukcja uwierzytelniania i konfiguracji przeglądarki dostępna jest tutaj)

Nature – jedno z najstarszych i prestiżowych czasopism naukowych. W „Nature” opisywane są odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym. Czasopismo dostępne jest z serwera wydawcy Nature Publishing Group.

Science – czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Publikuje najnowsze, szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkie materiały wiążące się z rolą nauki we współczesnym świecie. Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science.

ScienceDirect (Elsevier) – multidyscyplinarna baza elektronicznych czasopism i książek wydawnictwa Elsevier z następujących dziedzin: nauki techniczne, chemia, fizyka, matematyka, nauki medyczne, nauki społeczne i humanistyczne. Studenci, doktoranci oraz pracownicy APS mogą korzystać z podstawowej kolekcji czasopism, a także z wybranych pakietów książek. Dostęp do bazy możliwy jest z serwera ScienceDirect (korzystanie w domu wymaga uwierzytelnienia).

SCOPUS (Elsevier) – to interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Dostęp do bazy Scopus możliwy jest z serwera wydawcy (dostęp z domu wymaga uwierzytelnienia).

SciVal – dodatek do Scopusa - w ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier.

Springer – serwis umożliwia dostęp do czasopism (spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów) wydawnictwa Springer Verlag oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers. m.in. z zakresu: nauk technicznych, ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, biologii i ochrony środowiska, matematyki i informatyki, statystyki, prawa, medycyny, filozofii, psychologii oraz socjologii. Dostęp do pełnych tekstów artykułów z bazy Springer możliwy jest przez serwer wydawcy SpringerLink lub na platformie Infona ICM (dostęp z domu wymaga uwierzytelnienia).

Web of Science – baza umożliwia przeszukiwanie czasopism i sprawozdań z konferencji w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Ponadto platforma WoS obejmuje bazy Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art & Humanities Citation Index i Conference Proceedings Citation Index oraz Journal Citation Reports (JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych oraz podaje wskaźnik Impact Factor). Dostęp do bazy WoS możliwy jest przez serwer wydawcy (Clarivate) (dostęp z domu wymaga uwierzytelnienia).

Wiley – licencja obejmuje 1405 czasopism w kolekcji Full Collection 2019 z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Dostęp do pełnych tekstów z bazy Wiley możliwy jest w serwisie Wiley Online Library (dostęp z domu do pełnych tekstów wymaga uwierzytelnienia).