EBSCO

Bazy Ebsco

EBSCO – w ramach pakietu podstawowego udostępnionych jest kilkanaście baz obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Dodatkowo dla pracowników i studentów APS udostępnione są bazy:

EBSCOhost

 

APA PsycInfo – baza bibliograficzno-abstraktowa związana z American Psychological Association. Obejmuje abstrakty artykułów z czasopism naukowych, rozdziały książek, książki i prace naukowe. Jest to największy zasób tekstów recenzowanych z dziedziny nauk behawioralnych i zdrowia psychicznego.

APA PsycExtra – dodatek do naukowej bazy danych APA PsycInfo. W APA PsycExtra możemy znaleźć różne rodzaje dokumentów, takich jak raporty, sprawozdania, materiały konferencyjne, biuletyny, broszury, nagrania wideo i inne.

APA PsycTherapy – baza opracowana pod egidą American Psychological Association. Zawiera kolekcję ponad 500 filmów wideo zarejestrowanych podczas sesji terapeutycznych z pacjentami indywidualnymi, parami i rodzinami. Baza polecana jest przyszłym i obecnym psychologom oraz psychoterapeutom.

APA PsycTests – baza przygotowana przez American Psychological Association. Oferuje narzędzia testowe, które można wykorzystać w badaniach i dydaktyce. Jest bogatym źródłem informacji dla psychologów i psychiatrów, a także dla specjalistów z takich dziedzin jak edukacja, nauki społeczne, prawo, praca socjalna, medycyna oraz zarządzanie. 

Education Source Ultimate – wersja rozszerzona Education Source. To największa na świecie pełnotekstowa baza z zakresu edukacji, przeznaczona dla studentów kierunków nauczycielskich, badaczy i specjalistów. Zasoby koncentrują się na wszystkich poziomach nauczania i obejmują wiele specjalizacji, począwszy od oceny edukacyjnej, nabywania umiejętności czytania i pisania po etykę edukacyjną, metodologię badań, technologię w edukacji i inne.

Ze wszystkich baz można korzystać przez platformę wydawcy EBSCOhost.

Na terenie APS bazy EBSCO dostępne są bez ograniczeń. Do korzystania poza Uczelnią wymagane jest posiadanie identyfikatora i hasła, które można uzyskać zgłaszając się do Informatorium (pok. 2307; tel. 22-589-36-47, e-mail: informatorium@aps.edu.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją "Efektywne wyszukiwanie informacji na platformie EBSCOhost".