OBRONY - obowiązki studentów

Aktualizacja: 27-09-2021

Informacja dla studentów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego
Drodzy Studenci,
W związku z zawieszeniem zajęć na terenie uczelni, wywołanym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, tegoroczne egzaminy dyplomowe odbywają się w formie zdalnej. Sam przebieg egzaminu jest podobny, jak w latach poprzednich i został opisany w Regulaminie seminariów dyplomowych (http://www.aps.edu.pl/media/2356554/regulamin-na-stron%C4%99.pdf), a wszelkie zmiany - w  Zarządzeniu Rektora w sprawie procesu dyplomowania przeprowadzanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (http://www.aps.edu.pl/media/2392259/zarz%C4%85dzenie-354-ws-zdalnego-dyplomowania.pdf).
Przypominamy, że w sytuacji egzaminu zdalnego komisja ma obowiązek potwierdzenia tożsamości studenta przystępującego do egzaminu. W tym celu student przez cały czas trwania egzaminu musi mieć włączoną kamerę. Może też zostać poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W przypadku wątpliwości komisji co do samodzielnego udzielania odpowiedzi przez studenta, jej członkowie mogą poprosić egzaminowanego o pokazanie w kamerze miejsca, w którym się znajduje. Na tradycyjnym egzaminie dyplomowym student dysponował jedynie kartką oraz długopisem do sporządzania notatek. Prosimy, aby mimo nietypowych okoliczności, dyplomanci - zgodnie z zasadami etycznymi, których ślubowali dochować - także ograniczyli się do tych dwóch pomocy naukowych w najbliższym otoczeniu.
Wszystkim Państwu życzymy powodzenia i trzymamy kciuki
Dyrektorki studiów

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 16-06-2020