Urszula Mroczek

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej i Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”