II ZU/PE

W ZWIĄZKU Z DUŻĄ DYNAMIKĄ ZMIAN W PLANACH PROSIMY PAŃSTWA O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW, SZCZEGÓLNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

 

 

PEDAGOGIKA - STUDIA MAGISTERSKIE

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024:

Specjalność: PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1 II ZU/PE-PZL1 - aktualizacja 22.09.2023

Specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II ZU/PE-OPW 1aktualizacja 28.09.2023

Specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z KRYMINOLOGIĄ  II ZU/PE-PRK 1 aktualizacja 22.09.2023