EPP - Elektroniczny Portal Pracownika

Szanowni Państwo,

Od dnia 17 sierpnia 2022 roku uruchomiony został Elektroniczny Portal Pracownika Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uruchomione zostały następujące wnioski kadrowe w formie elektronicznej:
• wnioski urlopowe;
• wnioski o urlop na żądanie;
• plany urlopów na kolejny rok kalendarzowy;
• w każdej chwili można sprawdzić:
o liczbę dni urlopu, plan urlopu poczynając od 2023 r. ;
o składniki pensji;
o ważność badań okresowych oraz szkolenia BHP;
o aktualny adres zamieszkania oraz zameldowania;
o przebieg zatrudnienia w Akademii;
o kartotekę nieobecności (okresy zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności);
o stan rodzinny;
o listę i stan pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej;
o powierzone mienie.


Logowanie do portalu odbywa się z komputerów w miejscu pracy poprzez użycie takiego samego loginu i hasła jak te, które podajemy przy włączaniu komputera.

Od października 2022 r. została uruchomiona możliwość logowania się do EPP spoza APS, proces ten wymaga autentyfikacji za pośrednictwem dodatkowego stopnia logowania.

Ze względów bezpieczeństwa zakazane jest udostępniania swojego loginu i hasła innym osobom.

Poniżej podręcznik użytkownika ze wskazaniem instrukcji logowania zdalnego.

Podręcznik użytkownika EPP