Ordery i odznaczenia, Medale Komisji Edukacji Narodowej