dr Wioletta Dziarnowska

Stanowisko: Adiunkt

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej


Kontakt

E-mail: wdziarnowska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Filozofia umysłu, neurofilozofia, kognitywistyka, etyka, zastosowania coachingu w edukacji i w pracy z rodziną dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  Od 2003 roku Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Tytuł nadany przez Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Podmiot a świadomość. Problem subiektywnego aspektu stanów mentalnych napisana została pod kierunkiem prof. UAM Andrzeja Klawitera.

  Tytuł magistra filozofii przyznany w 1996 roku, przez Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska została wyróżniona nagrodą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Najważniejsze publikacje

  - artykuły w czasopismach klasyfikowanych

  Dziarnowska, W., (2020), O rudymentach i pożytkach z filantropii w perspektywie badań kognitywistycznych, w: Praca Socjalna, vol. 35, nr 2, ss. 143-166.

  Dziarnowska, W., Walczak, G., (2018), Zastosowania metod i narzędzi coachingowych wobec rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, Niepełnosprawność, nr 31, s. 42-57.

  Emocje i dylematy moralne z perspektywy neuroetyki, (z P. Przybysz), Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, tom 6 nr 1, 2012; http://skfu.amu.edu.pl/;

  Tłumaczenie z języka angielskiego: J. Greene, Emocje i procesy poznawcze zaangażowane w wydawanie sądów moralnych. Dane z neuroobrazowania w: StudiazKognitywistykiiFilozofiiUmysłu, tom 6 nr 1, 2012;

  Emocje moralne jako podstawa zmysłu moralnego. Defekty zmysłu moralnego, (z P. Przybysz), w: RocznikKognitywistyczny, t. IV/2010, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 57-65;

  Subiektywna natura świadomości. O funkcjach qualiów w: Funkcje umysłu. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, tom 8(21), Poznań: Zysk i S-ka Wyd., 2009, s. 29-61;

  Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności, (z H. Ciążela), w: Suplement do Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 2 (6), 2007, Wyd. APS, Warszawa, s. 7-11;

  Wprowadzenie – kognitywistyka a filozofia: uzurpacja, emancypacja, rywalizacja o przetrwanie najstosowniejszego czy pomoc wzajemna, (z A. Klawiter), StudiazKognitywistykiiFilozofiiUmysłu,1, 2003, Poznań: Zysk i S-ka, s. 7-14.

  - rozdziały w książkach

  Dwa filary sądzenia moralnego w perspektywie badań neuroetycznych: intuicje moralne i rozumowania moralne, w: Króliczak, G., Przybysz, P., (red.), Filozof w krainie umysłu, Poznań 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, s.149-165.

   Is it possible to know another person’s mental experiences? The views of Kazimierz Twardowski and the concept of Roman Ingarden and selected representatives of contemporary cognitive science. Mentality as the subject of psychological studies in the thought of the founder of the Lvov-Warsaw School, w: Drabarek, A. (red.), Around the Lvov-Warsaw School, Warszawa 2016: Wyd. APS , s. 62-88.

  Jak to jest być moralnym?, w: Probucka, D.(red.), Etyka i dobro, Kraków 2015: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 35-49.

  Sposoby poznawania innych umysłów; w: Przewodnik po filozofii umysłu, Wyd. WAM, 2012, s. 495-534;

  System  kształcenia pracowników socjalnych w Akershus University College, w: Praca socjalna z osobami marginalizowanymi w społeczności lokalnej – doświadczenia polskie i norweskie, 2010, Wyd. APS, Warszawa, s. 24-29.

  - redakcja prac zbiorowych

  redaktor (z P. Przybysz) tomu 6 nru 1, 2012, Studiów z Kognitywistykii Filozofii Umysłu;

  redaktor (z H. Ciążela, W. Tyburski), Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym. Technologiczna korekta czy aksjologiczna przebudowa?, Warszawa: Wyd. APS, 2010;

  redaktor (z H. Ciążela) Suplementu do Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, nr 2 (6), Warszawa: Wyd. APS, 2007;

  redaktor (z A. Klawiter) tomu 2 Studiów z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu pt. Mózg i jego umysły, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2005

  redaktor (z A. Klawiter) tomu 1 Studiów z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2003

  Projekty badawcze

  1. Współwykonawca projektu:

  Wokół Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, grant APS. Okres trwania: 2015-2016

  2. Współwykonawca projektu:

  Wsparcie psychospołeczne dla osób marginalizowanych żyjących w środowisku otwartym, Hogskolen i Akershus University College. Okres trwania: 2012-2014

  - projekty wdrożeniowe:

   Kierownik i współwykonawca (trener, mentor, coach) projektu Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się:

  POWR.02.10.00-00-3010/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”

  okres trwania: 1.12.2017-30.11.2019

  Kierownik projektu Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się:

  POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”

  okres trwania: 1.12.2017-30.11.2019

  Współpraca międzynarodowa

  Hogskolen i Akershus University College. Okres trwania: 2012-2014 w ramach projektu Wsparcie psychospołeczne dla osób marginalizowanych żyjących w środowisku otwartym.

  Pełnione ważne funkcje

  2010- obecnie -Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego

  2005 – obecnie - Redaktor merytoryczny czasopisma Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu

  Październik 2016- obecnie - Kierownik studiów podyplomowych Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji APS

   październik 2013 - obecnie - Kierownik Studium coachingu APS

  Wrzesień 2012 – sierpień 2016 - Członek Senatu APS

  Wrzesień 2008 - sierpień 2012 - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS

  Hobby:

  Muzyka jazzowa i soulowa, literatura piękna, faktu i podróżnicza, zwiedzanie świata, lekkie sporty amatorskie: pływanie, rower, chodziarstwo, sztuka kuchni azjatyckiej, kursy technik samorozwoju i innowacyjnych technik kształcenia, gry w planszówki, pomoc charytatywna

   

   

fotografia osoby Wioletta Dziarnowska