dr Tomasz Głowik

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej


Kontakt

E-mail: tglowik[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3516


Główne obszary badawcze

 • terapia uzależnień, psychologia penitencjarna, suicydologia

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2003 - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii

  Najważniejsze publikacje:

  Miałkowska-Kozaryna M., Głowik T. (2022). Narodziny polskiej resocjalizacji – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W: I. Pospiszyl, M. Miałkowska-Kozaryna (red.), Polskie szkoły resocjalizacji (s. 13-44). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Głowik T. (2021). Interwencja kryzysowa w sytuacji uzależnienia od alkoholu. W: S. Kluczyńska, J. Cz. Czabała (red), Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia (s. 95-112). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej

  Głowik T. (2021). Nieznany wymiar starości.  Problemy alkoholowe seniorów na przykładzie mieszkańców DPS i ich terapia. W: Raczkowski i in. (red.), Blaski i cienie jesieni życia. Wybrane aspekty funkcjonowania osób starszych (s. 61-75). Lublin: Innovatio Press.

  Głowik T. (2020). Kilka refleksji o psychologii sądowej i penitencjarnej. W: J. Klimczak, M. Niełaczna (red.), Kryminologia zła (s. 51-57). Warszawa: Wydawnictwo UW.

  Projekty badawcze:

  2012-2013 - Czynniki chroniące a psychospołeczne uwarunkowania zachowań autoagresywnych osób w izolacji penitencjarnej

  Pełnione funkcje:

  Członek Stałej Senackiej Komisji Statutowej

fotografia osoby Tomasz Głowik