mgr Mariusz Fila

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: filamar[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • innowacje w edukacji; ICT w edukacji; technologie wspomagające; kształcenie uczniów zdolnych; metodologia badań

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Psycholog, pedagog twórczości, prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu komputeryzacji kształcenia i metodologii badań. Członek redakcji wielu czasopism naukowych.

  Zastępca redaktora naczelnego „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”, redaktor statystyczny czasopism: „Niepełnosprawność”; „Szkoła Specjalna”; ”Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.

  Lider międzynarodowych konsorcjów realizujących projekty wdrażające innowacje i technologie informacyjne w kształceniu specjalnym.

  Zrealizowane projekty międzynarodowe:

  • „Innovation Laboratories in the Development of Competences of Special Pedagogy Teachers and People with Special Educational Needs (i-Lab3)”
  • „Teaching ICT for People with Specific Learning Disorders (TI4PES)”

   

  Projekty w trakcie realizacji:

  • „Training of family members and guardians for inclusion of ageing adults with disabilities (INCLU-AGEING)”
  • „Learning Through Gameplaying – An Inclusive Approach (HABILITAS)”
  • „Digital Skills Development for 21st Century Special Education Needs Teachers (Digi-Skills SEN)

   

  Rezultaty prac prezentował jako uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych m.in. EDULearn 2019 Palma, ICERI2019 Seville, INTED2019 Valencia.

fotografia osoby Mariusz Fila