mgr Łukasz Kowalczyk

Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej


Kontakt

E-mail: lkowalczyk[at]aps.edu.pl

Telefon: w. 3317


Główne obszary badawcze

  • profilaktyka i skuteczność terapii logopedycznej, jąkanie, mutyzm wybiórczy, wspomaganie rozwoju mowy dziecka

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie, członek Polskiego Związku Logopedów oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się „OSTOJA”

 - ikona sylwetki