mgr Karolina Jabłońska

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: kjablonska[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Pedagogika zdolności – pedagogika twórczości – ratownictwo medyczne – psychotraumatologia – diagnoza ucznia zdolnego – wsparcie i dobrostan ucznia zdolnego – zaburzenia psychiczne w szkole – stres pourazowy w jednostkach ratunkowych – przemoc seksualna i jej następstwa

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Ratownik medyczny, magister psychologii, magister pedagogiki, asystent w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

    W pracy naukowej łączy zainteresowania z obszarów:

    • pedagogiki zdolności i twórczości oraz psychologii ze szczególnym naciskiem na proces diagnozowania i wspierania ucznia zdolnego, uwzględniania jego zasobów psychicznych, budowania rezyliencji i samopoznania jako narzędzi sprzyjających utrzymaniu dobrostanu psychicznego oraz zaburzeń psychicznych doświadczanych przez uczniów zdolnych, zwłaszcza w kontekście szkoły,
    • psychotraumatologii i pracy w jednostkach ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień stresu pourazowego wśród ratowników medycznych i strażaków, wsparcia psychologicznego i czynników chroniących w tych zawodach,
    • psychotraumatologii i medycyny ratunkowej, w zakresie pracy z dziećmi i dorosłymi ze świeżymi i odległymi doświadczeniami i następstwami doświadczania przemocy seksualnej w biegu życia.
fotografia osoby Karolina Jabłońska