dr Justyna Gasik

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: jgasik[at]aps.edu.pl

Telefon: 589-36-00 wew. 3510


Główne obszary badawcze

 • jakość życia osób z niepełnosprawnościami (intelektualną, fizyczną), jakość życia osób przewlekle i terminalnie chorych, pedeutologia akademicka, dydaktyka szkoły wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształcenia studentów pedagogiki specjalnej, disability studies

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa: doktorat – „Wizerunek nauczyciela akademickiego a system wartości studentów” – 2015r.

   

  Najważniejsze publikacje:

  Gasik, J.M. (2020). Harmonizowanie – celem, efektem, procesem w dydaktyce specjalnej. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w horyzoncie znaczeń, koncepcji i praktyki pedagogicznej. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Pągowska, M., Gasik, J.M., Patejuk – Mazurek, I., Lejzerowicz, M., Sipowicz, K., Mazurek, A. (2020). Autorstwo własnego życia uczniów z niepełnosprawnościami – od teorii do praktyki pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w horyzoncie znaczeń, koncepcji i praktyki pedagogicznej. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Głodkowska, J., Gasik, J., Pągowska, M. (2017). Studies on Disability. International theoretical, empirical and didactics experiences. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Amor Gonzales, A.M., Gasik, J.M. (2017). Disability Studies – the one idea in the multitude experiences. W: J. Głodkowska., J.M. Gasik., M. Pągowska (red.), Studies on Disability. International theoretical, empirical and didactics experiences. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Gasik, J.M., Głodkowska, J. (2017). Maria Grzegorzewska Academy of Special Education: the beginning of the Intedyscyplinary Studies of Disability Study. W: J. Głodkowska., J.M. Gasik., M. Pągowska (red.), Studies on Disability. International theoretical, empirical and didactics experiences. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Gasik, J.M. (2017). Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na zaburzenia mowy.  W: J. Głodkowska (red.), Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN.

  Głodkowska, J., Gasik, J., Pągowska, M. (2016). Polish Disability Studies: Inspiring Scientific Area and General Academic Profile of Study. International Journal of Psycho-Educational Science, Vol (5), Issue (2).

  Gasik, J. (2016). Rozwój mowy niemowląt i małych dzieci. W: M. Nerło (red.), Na progu życia. Rozwój, pielęgnowanie i wychowywanie niemowląt i małych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo BORGIS.

  Gasik, J. (2013). Odpowiedzialność – fundamentalna wartość w zawodzie nauczyciela.  W: A. Jegier (red.), Rodzice, nauczyciele, media. Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci?. Warszawa: Wydawnictwo Diffin.

  Gasik, J. (2010). Pedagog specjalny w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

   

  Projekty badawcze:

  Badania własne, Wpływ systemu wartości studentów na oczekiwania wobec kadry akademickiej (badania realizowane na terenie APS i ChAT);

  Projekt APS/EFS „Pedagogika specjalna – nowa specjalność” – specjalista ds. organizacji kursów;

  Projekt APS/EFS „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”

  Badania własne, Motywy podejmowania studiów pedagogicznych przez studentów I roku pedagogiki specjalnej.

  Pełnione funkcje:

  Opiekun roku studenckiego

  Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

  Członek Zespołu IPS ds. zajęć w Teams

fotografia osoby Justyna Gasik