dr Joanna Moleda

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej


Kontakt

E-mail: jmoleda[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3516


Główne obszary badawcze

 • nieprzystosowanie społeczne młodzieży, przestępczość nieletnich, oddziaływania resocjalizacyjne w placówkach dla nieletnich, środowiskowe uwarunkowania zachowań dewiacyjnych

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,  Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2010),

  magister pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
  i wspomagania rodziny, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2003),

  Najważniejsze publikacje:

  Moleda, J. (2019). Uzależnienia wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. W: E. Grudziewska, M. Mikołajczyk i J. Zozula (red.), Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych (s. 203- 215). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Moleda, J. (2019). Środowisko rówieśnicze młodzieży nieprzystosowanej społecznie. W: K. Marciniak- Paprocka (red.), Inkluzja społeczna. Synergia działań (s. 142-157). Siedlce: Wydawnictwo UPH.

  Moleda, J. (2018). Analiza cech społeczno- demograficznych wiktymizowanych nieletnich nieprzystosowanych społecznie. W: T. Zacharuk i L. Pytka (red.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej (s. 91-112). Siedlce:  Wydawnictwo UPH.

  Moleda, J., Ostrowska, M. (2017). Zaburzenia w procesie socjalizacji nieletnich sprawców zabójstw.W: L. Pytka i K. Marciniak-Paprocka (red.), Inkluzja społeczna. Różnicowanie struktur i doskonalenie funkcji (s. 75-103). Siedlce: Wydawnictwo UPH.

  Moleda, J. (2017). Dydaktyka resocjalizacyjna- kształcenie uczniów z niedostosowaniem społecznym. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych (s. 140-156). Warszawa:  Wydawnictwo PWN.

  Marzec- Holka, K., Mirosław- Nawrocka, K., Moleda, J. (red.) (2014). Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji w perspektywie teorii oraz praktyki. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Moleda, J. (2013). Środowisko rodzinne a aspiracje młodzieży nieprzystosowanej społecznie. W: K. Marzec- Holka, T. Głowik, E. Bilska i H. Iwanicki (red.), Profilaktyka i resocjalizacja. Od dyskusji do dysfunkcjonalności (s. 56-75). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Moleda, J. (2012). Aspiracje a samoocena młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Roczniki Pedagogiki Specjalnej, 14, (s.257-275). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Moleda, J. (2012). Poszanowanie praw dziecka wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie. W: J. Bałachowicz (red.), Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka (s. 175-188). Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Moleda, J. (2010). Aspiracje i cele młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Warszawa: Wydawnictwo APS.

  Projekty badawcze:

  2013/2014 Przestępca ofiarą- kierownik projektu

  2014/2015 Losy życiowe wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych- kierownik projektu

  2018/ obecnie Doświadczenia socjalizacyjne wiktymizowanych nieletnich

  Pełnione funkcje:

  Od 2003 roku wychowawczyni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów

  Od 2013 roku przewodnicząca Zespołu Organizacyjnego Ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy dla młodzieży z niepełnosprawnością

  Członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów

  Od 2011 roku wiceprzewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Kształcenia

  2017-2019 członek zespołu w Ministerstwie Edukacji Narodowej ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Opiekun praktyk studenckich

   

   

   

   

   

   

   

fotografia osoby Joanna Moleda