prof. dr hab. Joanna Głodkowska

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością


Kontakt

E-mail: jglodkowska[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3512


Główne obszary badawcze

 • pedagogika specjalna, dydaktyka specjalna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja integracyjna i włączająca, disability studies, personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności w opracowanym zagadnieniu autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konstrukt teoretyczny, modele i strategie badawcze, analizy w orientacji jakościowej oraz narzędzia diagnostyczne

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  2014 ‒ profesor zwyczajny, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

  1999 ‒ doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Pedagogicznych

  1982 ‒ doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Pedagogicznych

   

  Najważniejsze publikacje:

  Głodkowska, J. (red.). (2020). Inclusive education. Unity in diversity. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Głodkowska, J. (red.). (2020). Dydaktyka specjalna – od konstruktów teoretycznych do modeli badawczych. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Głodkowska, J. (red.). (2020). Dydaktyka specjalna ‒ w horyzoncie znaczeń, koncepcji i praktyki pedagogicznej. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Głodkowska, J. (red.). (2017). Dydaktyka specjalna ‒ od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna ‒ od wzorca do interpretacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Głodkowska, J. (red.) (2015). Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Głodkowska, J. (2012). Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata. Diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

  Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowo w wieku wczesnoszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Głodkowska, J. (2000). Pomóżmy dziecku z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni. Orientacja przestrzenna w teorii, diagnozie, rozwoju dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim- diagnoza i interpretacja. Warszawa: WSiP.

   

  Projekty badawcze:

  Wrażliwość edukacyjna uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną – konceptualizacja, narzędzie diagnostyczne, wyniki badań empirycznych;

  Metoda baśniowych spotkań w edukacji, rehabilitacji, terapii dzieci z niepełnosprawnościami;

  Orientacja przestrzenna w konstrukcie, modelu badawczym, narzędziu diagnostycznym i wynikach badań empirycznych;

  Zastosowanie teorii atrybucji w badaniu młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną;

  Edukacja integracyjna, włączająca ‒ model edukacji w perspektywie „jedności w różnorodności”, model edukacyjnych zmian nauczania według różnic;

  Disability Studies w międzynarodowych doświadczeniach naukowych i dydaktycznych;

  Dydaktyka specjalna jako obszar teoretyczno-empirycznych analiz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

  Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością ‒ konceptualizacja zagadnienia w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia;

   

  Pełnione funkcje:

  Od 2004 roku do 2020 roku dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej i w tym okresie kierownik Zakładu Terapii Pedagogicznej, następnie Katedry Podstaw Pedagogiki Specjalnej i w ostatnich czterech latach Katedry Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością.

  Od roku 2005 redaktor naczelna czasopisma naukowego „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”.

   

fotografia osoby Joanna Głodkowska