dr Ewa Jakimowska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: ejakimowska[at]aps.edu.pl


Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  • 2006: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki , APS; praca doktorska, pod kier. prof. A. Góralskiego pt.  Pedagogika jako >odkrywanie Innego<.  Filozoficzna koncepcja twórczości w postmodernistycznej pedagogii.
  • 1990: Absolutorium z historii sztuki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii i Historii Sztuki
  • 1989: Magister filozofii,  Uniwersytet Warszawski ,Wydział Filozofii i Socjologii

  Zainteresowania naukowe

  • metodologia i epistemologia nauk
  • metodologia i epistemologia nauk humanistycznych
  • filozofia postmodernizmu
  • filozofia pedagogiki
  • teoretyczna koncepcja pedagogiki
  • filozoficzna teoria twórczości

  Najważniejsze publikacje:

  • E. Jakimowska (2016), Kategoria oporu w kontekście postmodernistycznej krytyki pedagogiki, w: S. Sztobryn, K. Kamiński, [red] Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki; Rzeczywistość Edukacyjna tom III; Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”, Łódź.
  • E. Jakimowska (2015), Pytanie o dystynkcję między ilościowym i jakościowym paradygmatem badań w naukach społecznych na tle filozoficznych i metodologicznych uwarunkowań- w; S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski (red), Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych.  Pedagogika Filozoficzna, t VI, Łódź , WN TPF „Chowanna”
  • E. Jakimowska (2013), Inwencja jako dyspozycja zdolnych – M. Jabłonowska (red) Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva;
  • E. Jakimowska (2012 ), Koncepcja filozofa-artysty jako odpowiedź na kryzys postmodernistycznego pedagoga,  w: Metamorfozy filozofii wychowania od antyku do współczesności, w: Pedagogika Filozoficzna, t IV,  red. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź
  • E. Jakimowska (2011), Transformatywny pedagog jako twórca i aktywizator zmian, w: Wokół problematyki zdolności, red. Jana Łaszczyk, M. Jabłonowska, Warszawa, Wyd. Universitas Rediviva, Tom 2
  • E. Jakimowska (2011), Twórczość – podstawowe rozstrzygnięcia, w: Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia, red. J. Łaszczyk, Universitas Rediviva, Warszawa
  • E. Jakimowska (2009), Zdolność do… przekraczania granic. Pogranicze jako strefa samorealizacji podmiotu; w:Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji,  red J. Łaszczyk i M. Jabłonowska, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersitas Rediviva
  • E. Jakimowska (2008), Paradoksy inwencji twórczej wg Jacquesa Derridy, w:  Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji; red M. Jabłonowska, J.Łaszczyk,  wyd. APS, Warszawa
  • E. Jakimowska (2004), Intelektualista na rozdrożu w: Twórczość i dialog – teoria i praktyka, Wydawnictwo PTU
  • E. Jakimowska (2002), Czy termin  >władza-wiedza<  niesie treści synergii zniewolenia? w: Synergia zniewolenia, red. A. Góralski, wydawnictwo Universitas Rediviva.

   

  Pełnione funkcje

  • członek Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego

   

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  • Scenografia filmowa i inne prace o charakterze plastycznym, związane z realizacją kina artystycznego. Główna Nagroda za scenografię do filmu A. Jakimowskiego  pt. Zmruż oczy, na  XXVIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2003); Nominacja do  Polskiej Nagrody Filmowej „Orzeł” za scenografię,  przyznana przez członków Polskiej Akademii Filmowej (2004).
  • realizacja scenografii  do – nagradzanego na zagranicznych festiwalach -  filmu Sztuczki, tego samego autora (2006 r.).
  • production designer międzynarodowej produkcji filmu fabularnego pt.  Imagine (reż: j.w.), nagrodzonego na Warszawskim Festiwalu Filmowym i innych międzynarodowych festiwalach (2011).
fotografia osoby Ewa Jakimowska