dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS

Stanowisko: prof. nadzwyczajny, Kierownik Katedry Historii Wychowania

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Historii Wychowania


Kontakt

E-mail: jkulbaka[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Historia wychowania, historia kształcenia specjalnego, dzieje Lubelszczyzny w XIX -XX w.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • 2014 doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki (APS Warszawa)
  • 2004 doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (APS Warszawa)
  • 1996 magister historii (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

   

  Doświadczenie zawodowe:

  • Nauczyciel gimnazjalny i licealny (lata 1998 -2019)
  • Członek Senatu, Rady Wydziału Akademii Pedagogiki Specjalnej (2015-2019)
  • Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej APS ds. Studentów (2016-2020; 2021-2024); Pełnomocnik Rektora ds. Biblioteki APS (2016-2020); Kustosz Muzeum Marii Grzegorzewskiej (APS); Kierownik Katedry Historii Wychowania (od X 2021); Członkostwo w Komisji Historycznej ZG Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie.

   

  Wziąłem udział w ok. 70 konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych); w debatach naukowych (m.in. w Muzeum Niepodległości w Sulejówku na temat „Edukacji w II RP”), w audycjach radiowych (popularyzacja myśli i dokonań Marii Grzegorzewskiej - Polskie Radio Program 1, Radio RDC); uczestniczyłem czynnie w kilku grantach naukowych (APS, granty zewnętrzne); wziąłem udział w filmie (TVP Kultura) pt. „Nie mam czasu na niemiłość” oraz w „Dzień Dobry TVN (audycja na temat M. Grzegorzewskiej - Kobiety Roku 2022); biorę udział w prelekcjach historycznych dla młodzieży szkół podstawowych u licealnych w Polsce.

  Wydałem drukiem ok. 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych (część Baza Wiedzy APS), w tym książkę pt.: Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego, Wyd. APS (2012).

  Napisałem 90 recenzji naukowych (art., książek, dot. dorobku hab.).

  Otrzymałem wyróżnienie od Samorządu Studentów APS za inspirując wykłady w roku akademickim 2014/2015.

  Jestem posiadaczem Medalu Komisji Edukacji Narodowej (KEN).

fotografia osoby Jacek Kulbaka