dr Ewa Dąbrowa

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Kulturowych Podstaw Pedagogiki i Pedagogiki Ogólnej


Kontakt

E-mail: edab[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • Studia międzykulturowe nad migracjami i dzieciństwem; Akulturacja i edukacja osób z doświadczeniem migracji; Kompetencje międzykulturowe edukatorek i edukatorów; Recepcja praw człowieka we współczesnym świecie; Nierówność i wykluczenie w edukacji i w życiu społecznym; Wyzwania edukacyjne w świetle zrównoważonego rozwoju; Rozwój kapitału naukowego w edukacji formalnej i nieformalnej; Zmiany edukacyjne na świecie – studia komparystyczne

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Wykształcenie:

  2003: doktorat w zakresie nauk pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)

  1996-1998: studia doktoranckie, Uniwersytet w Bernie (Szwajcaria)

  1996: magisterium w zakresie pedagogiki religii i etyki, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Polska)

  Staże zagraniczne:

  Uniwersytet Humboldta (Berlin, Niemcy), Uniwersytet w Mediolanie-Bicocca (Mediolan, Włochy), Uniwersytet Cukurowa (Adana/Turcja)

  Absolwentka m.in.:

  Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych, programu „Wielokulturowa Europa”, programu „Intercultural Navigators”, Szkoły Trenerów Antydyskryminacyjnych, programu międzynarodowego The International Award for Young People

  Członkini:

  Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców

  Ekspertka

  Narodowego Instytutu Wolności

  Koordynatorka:

  Uczelniana Koordynator Praktyk i Koordynatorka współpracy z instytucjami w ramach „Solidarności z Ukrainą.”

  Aktualna współpraca międzynarodowa:

  projekty i konferencje międzynarodowe

fotografia osoby Ewa Dąbrowa