dr Dorota Danielewicz

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży


Kontakt

E-mail: ddanielewicz[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  • doktor nauk humanistycznych, specjalność: psychologia, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
  • magister psychologii, Instytut Psychologii, UMCS w Lublinie

  Zainteresowania naukowe

  • Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze spektrum autyzmu
  • Problematyka związana z rehabilitacja i opieką nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  • Psychologiczna sytuacja rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju - problemy rodziców i rodzeństwa

  Najważniejsze publikacje

  Danielewicz, D. (2010). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób z zespołem Downa. W: B. Kaczmarek (red.).Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy wspomóc? (s.67-83). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

  Danielewicz, D., Pisula, E. (red.). (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

  Pisula, E., Danielewicz, D. (2011). Badania nad rodzicami i rodzeństwem osób z niepełnosprawnością – problemy metodologiczne oaz kierunki poszukiwań. W: D. Danielewicz i E. Pisula (red.). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. (s. 10-21). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

  Danielewicz, D., Rola, J. (2011). Funkcjonowanie społeczne i emocjonalne rodzeństwa dzieci z autyzmem. W: D. Danielewicz i E. Pisula (red.). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. (s.234-249). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

  Danielewicz, D., Gendek, M., Wojda, J. (2012). Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania. W: M. Sawicka i A. Kuhn – Dymecka (red.). Psychologia kliniczna. Podręcznik dla specjalistów. (s. 233-305). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

  Danielewicz, D. (2014). Dziadkowie wnuków z zaburzeniami rozwoju. W: E. Zasępa i T. Gałkowski (red.). Oblicza psychologii klinicznej. (s.289-299). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

  Pisula, E., Kawa, R., Danielewicz, D., & Pisula, W. (2015). The Relationship between Temperament and Autistic Traits in a Non-Clinical Students Sample. PLOS ONE, 10(4), 1-19 e0124364. doi:10.1371/journal.pone.0124364

  Pisula, E., Danielewicz, D., Kawa, R., & Pisula, W. (2015). Autism spectrum quotient, doping with stress and quality of life in a non-clinical sample – an exploratory report. Health and Quality of Life Outcomes13(1),173,1-9 doi.org/10.1186/s12955-015-0370-x

  Danielewicz, D. (2017). Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną W: B. Woynarowska (red.). Edukacja zdrowotna – teoria, metodyka, praktyka. (s.279 - 291). Warszawa: PWN

  Danielewicz, D., Rola, J. (red). (2017). Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

   

  Projekty badawcze

  • Udział w projekcie: CAMHEE (Child and Adolescent Mental Health in Enlarged European Union), Work Package 6 - Prevention of (self) destructive behaviour patterns in school settings, (2006 – 2009). Kierownik Projektu Prof. dr hab. Czesław Czabała
  • Projekt „Zachowania agresywne, samouszkadzające i stereotypowe a funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży i młodych dorosłych z autyzmem” – (BW – 2009 – 212), kierownik projektu
  • Uczestnictwo jako wykonawca w projekcie – „Autystyczny wzorzec zachowań – korelaty temperamentalne” (BST 2012). Kierownik projektu Prof. dr hab. E. Pisula, Wydział Psychologii UW
  • Uczestnictwo jako wykonawca w projekcie „  Dobrostan psychologiczny w okresie adolescencji na podstawie badania populacji młodzieży gimnazjalnej” (BSTP 28/2017 - 2018). Kierownik projektu dr hab., prof. APS J. Rola

  Pełnione ważne funkcje

  Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

fotografia osoby Dorota Danielewicz