dr Beata Rola

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Katedra Pedagogiki Małego Dziecka


Kontakt

E-mail: brola[at]aps.edu.pl

Telefon: w. 3309


Główne obszary badawcze

  • skuteczność organizacji procesu edukacyjnego w grupie zróżnicowanej, terapia pedagogiczna dzieci z zaburzeniami zachowania oraz planowanie procesu kształcenia w placówkach integracyjnych i włączających

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w pacy z dziećmi z niepełnosprawnością, m.in. z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niedostosowaniem społecznym. Trenerka działań antydyskryminacyjnych i promotorka programów wychowawczych sprzyjających tolerancji i akceptacji różnorodności w szkole. Konsultantka i szkoleniowiec w zakresie współpracy szkoły  z rodziną

fotografia osoby Beata Rola