dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS

Stanowisko: Profesor uczelni

Instytut: Instytut Filozofii i Socjologii

Jednostka : Katedra Socjologii Kultury


Kontakt

E-mail: pasamon[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

 • migracje i wyzwania wielokulturowości (migrations and challenges of multiculturalism) perpektywa płci w procesie integracji europejskich muzułmanów (gender perspective to Muslim integration in Western Europe) międzykulturowe i wewnątrzkulturowe zderzenia wartości (intercultural and intra-cultural clash of values) lokalno-globalna dynamika tożsamości zbiorowych (local-global dynamics of collective identities)

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  2014: Habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł monografii habilitacyjnej „Rola płci w integracji europejskich muzułmanów”.

  1998: Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Praca doktorska pod tytułem „Tożsamość osobowa w antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin”.

  1993: Magisterium z Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska pod tytułem „Grupy artystyczne Wrocławia 1945-1980”.

  Najważniejsze publikacje

  • Iwona Zielińska, Barbara Pasamonik (2021), Polarizing Moral Panics: A Theory and Its Application to the Refugee Crisis in Poland, Deviant Behavior, November. (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01639625.2021.2002672?journalCode=udbh20)
  • Pasamonik B. (2019). Cultural Barbarism in Relation to Women? Huntington’s Theory and the German Case of Mass Sexual Assaults on New Year’s Eve 2015, The Review of Faith & International Affairs, Vol. 17, issue 1.
  • Pasamonik B., Duch-Krzystoszek, D. (2018). Kultura czy gospodarka? Obawy Polaków przed imigracją i imigrantami na tle innych społeczeństw europejskich, Polityka Społeczna, nr 11-12.
  • Pasamonik B. (2017). Moral Panic About Refugees in Poland as a Manifestation of Cultural Transformation, Multicultural Studies, nr 1.
  • Pasamonik B. (2017). „Malowanie strasznego diabła” - metamorfoza obrazu uchodźcy w Polsce, [w:] Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa, pod red. B. Pasamonik, U. Markowskiej-Manista, Tom 1, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
  • Pasamonik B. (2016). Transnational and Transcultural Identities of the Muslim Diaspora [w:] Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy, Edited by Justyna Pilarska, Alicja Szerląg, and Arkadiusz Urbanek, Cambridge Scholars Publishing.
  • Pasamonik B. (2016). Fenomen europejskich dżihadystów, Multicultural Studies, nr 2.
  • Pasamonik B. (2015). Spór o gender z perspektywy socjologii moralności [w:] Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga Jubileuszowa dla Profesor Elżbiety Tarkowskiej, pod red. Katarzyny Górniak, Tatiany Kanasz, Barbary Pasamonik i Joanny Zalewskiej, Wydawnictwo APS, Warszawa.
  • Pasamonik B. (2015). “Genderowy dżihad”. O perspektywie gender w badaniach nad islamem europejskim, [w:] Islam w Europie. Nowe kierunki badań. Księga ku czci Profesor Anny Parzymies, pod red. Marta Widy-Behiessei Konrad Zasztowt, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
  • Pasamonik B. (2013). Globalizacja kultury czy glokalizacja kultur [w:] Krótkie wykłady z socjologii: kategorie, problemy, subdyscypliny, T2, pod red. Anny Firkowskiej-Mankiewicz, Tatsiany Kanash, Elżbiety Tarkowskiej, Wydawnictwo APS, Warszawa.
  • Pasamonik B. (2013). Rola płci w integracji europejskich muzułmanów, NOMOS, Kraków.

  Projekty badawcze

  • Socjologiczno-kulturowa analiza podziałów w obrębie polskiego społeczeństwa będących pokłosiem kryzysu migracyjnego, kierownik projektu, grant APS (2019-2020).
  • Uchodźcy i migranci w Europie: wyzwania społeczno-kulturowe, kierownik projektu, grant APS (2016-2017).
  • Genderowy dżihad i budowa euroislamu, kierownik projektu, grant APS (2014-2015).
  • Integracja społeczno-kulturowa z perspektywy płci i dylematy europejskiej wielokulturowości na przykładzie imigracji muzułmańskiej we Francji i w Wielkiej Brytanii, kierownik projektu, grant APS (2007-2008).

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Slow travel (ulubiony kierunek: Włochy), wycieczki rowerowe po okolicach Warszawy, łąkowe i leśne spacery z psem, tropienie obrazów w naturze (z braku czasu na ich malowanie), książki poszerzające socjologiczne horyzonty myślenia, etno jazz i joga.

fotografia osoby Barbara Pasamonik