prof. dr hab. Anna Odrowąż-Coates

Stanowisko: Profesor, Prorektor ds. Rozwoju; Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów międzynarodowych; Kurator Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka 

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Pedagogiki Społecznej


Kontakt

E-mail: acoates[at]aps.edu.pl

Telefon: +48 22 589 36 00, wew. 4417

Media społecznościowe: LinkedIn, Academia.edu, WWW


Główne obszary badawcze

  • prawa człowieka w perspektywie porównawczej i krytycznej, wczesna interwencja społeczna, reprodukcja systemu społecznego w procesach edukacji  i socjalizacji, nierówności społeczne, marginalizacja i wykluczenie, marginalizacja i wykluczenie, wielokulturowość, migracje

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (APS), magister socjologii (UG), specjalistka ds. public relations (Politechnika Gdańska) oraz doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki polityczne (UG). Od 2008 roku związana z Katedrą Pedagogiki Społecznej, a od 2018 roku zarządza Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka. Bada zagadnienia z obszaru nauk społecznych dot. nierówności, inkluzji, praw człowieka, praw dziecka

    W kadencji 2020-2024 pełni funkcję senator w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zasiada w Zarządzie Komitetu Badawczego "Language and Society" Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (RC25, ISA) oraz w Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP). Jest współredaktorką czasopism naukowych: Society Register (UAM), International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies (APS) oraz Lanague, Discourse & Society (ISA).   

    Najnowsze publikacje: „Socio-educational Factors and the Soft Power of Language: The Deluge of English in Poland and Portugal” New York 2019; “What would Korczak do? Reflections on Education, Well-being and Children’s Rights in the Times of the COVID-19 Pandemic.” Warszawa 2020; Chaos theory and the neoliberal, English-based dimension of the Polish higher education reforms 2018/2019. Education as Change 2020, 24.

fotografia osoby Anna Odrowąż-Coates