dr Anna Falkowska

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju


Kontakt

E-mail: afalkowska[at]aps.edu.pl

Telefon: w. 3414


Główne obszary badawcze

  • edukacja ekologiczna jako wyzwanie pedagogiczne XXI wieku, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, kapitał społeczny, Lifelong learning jako kierunek ekologicznych zmian społecznych

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Z wykształcenia socjolog, specjalista ochrony środowiska, doradca zawodowy otwarty na kształtowanie świadomości ekologicznej, audytor ISO 14001.

    Prowadziła autorski projekt pt. „Powietrze Życia” w Internecie (social media) w celu szeroko pojętej edukacji ekologicznej: ochrona powietrza, ograniczenie konsumpcyjnego stylu życia, sprzedaż oczyszczaczy powietrza.

    W latach 2019-2020 współprowadziła cykl edukacyjny w Radio7 Północne Mazowsze i Działdowszczyzna 90,8 MHz i 88,0 MHz, pt. „Żyj ekologicznie”, prezentując dla słuchaczy praktyczne wskazówki, w jaki sposób zarządzać domem, przedsiębiorstwem oraz przestrzenią publiczną w sposób ekologiczny.

    Od 2020 r. prowadzi szkolenia dla: Pedagogów grup przedszkolnych oraz dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych uczących w Szkole Podstawowej i Ponadpodstawowej oraz dla kadry zarządzającej placówkami oświatowymi, z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, w ramach współpracy w Projekcie Lekcji Enter organizowanego przez Fundację Orange oraz w Projekcie EduWarszawa.

    Autorka wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim o tematyce edukacji ekologicznej nakierowanej na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

fotografia osoby Anna Falkowska