mgr Angelika Drwęcka

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości


Kontakt

E-mail: adrwecka[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Twórczość, kreatywność, trening twórczości, edukacja zdalna

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • W 2021 roku ukończyła magisterium z pedagogiki, specjalność: edukacja zdalna i grafika komputerowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wcześniej ukończyła licencjat z pedagogiki, specjalność: animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną, również w Akademii.

    Zainteresowania badawcze skupia wokół problematyki twórczości, edukacji zdalnej oraz nowych mediów. Pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej od 2022 roku w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości.

fotografia osoby Angelika Drwęcka