dr Aneta Jegier

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Katedra Pedagogiki Małego Dziecka


Kontakt

E-mail: ajegier[at]aps.edu.pl

Telefon: w. 3309


Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Od 1998 r. pracownik naukowo-dydaktyczny APS, o 2017 r.  kierownik żłobka publicznego w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Autorka książek i artykułów dotyczących wspomagania dzieci w dobrym funkcjonowaniu w domu, żłobku i przedszkolu.

 - ikona sylwetki