dr Agnieszka Siedler

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży


Kontakt

E-mail: asiedler[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2016 - Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

  2008 - magister kierunku psychologia, w zakresie społeczna psychologia kliniczna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

   

  Zainteresowania naukowe

  - Współwystępowanie zaburzeń nastroju oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu

  - Poszerzony fenotyp autyzmu

  - Różnice międzypłciowe w zaburzeniach nastroju oraz zaburzeniach ze spektrum autyzmu  Najważniejsze publikacje

  1. Siedler, A., Gałkowski, T., Pąchalska, M.(2019). Self-reported individual differences in inner speech (internal monologue and dialogue) in adolescents with social (pragmatic) communication disorder (SCD), Acta Neuropsychologica, 17(1): 39-53.
  2. Siedler, A., Gałkowski, T. (2016). Dialog i monolog wewnętrzny u osób z Zespołem Aspergera. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35 (3): 107 – 119.
  3. Siedler, A. (2015). Beyond social skills: Group dynamics at social skills training for high functioning adolescents with autism spectrum disorders. Problems of Psychology in 21st Century, 9(1).


  Projekty badawcze

   Związek pomiędzy zaburzeniami depresyjnymi a poszerzony fenotyp autyzmu w populacji ogólnej

   Poczucie samotności wśród nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

   
  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Wspieranie rozwoju dziecka, montaż video, gra na wiolonczeli

fotografia osoby Agnieszka Siedler