NCN

Użycie ironii werbalnej w różnych kulturach: rola czynników indywidualnych i społeczno-kulturowych

Kierownik projektu: dr Natalia Banasik-Jemielniak

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: SONATA 15 (2019/35/D/HS2/01005)

Czas trwania: 2020 - 2023

Emergentne wzorce koordynacji - relacja pomiędzy strukturą zabierania głosu a znaczeniem komunikacji w interakcji grupowej

Kierownik projektu: dr Karolina Ziembowicz

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: SONATA 14 (UMO-2018/31/D/HS6/00573)

Czas trwania: 2019 - 2022

Przywiązanie, zmienne intrapsychiczne i kontynuacja więzi a nasilenie objawów zespołu przewlekłej żałoby. Model mediacyjny

Kierownik projektu: dr Marcin Modest Sękowski

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: MINIATURA 3 (2019/03/X/HS6/00011)

Czas trwania: 2019 - 2020

Motywacja i prokrastynacja a efektywność zmiany u osób będących na diecie - badania podłużne

Kierownik projektu: dr Magdalena Poraj-Weder

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: MINIATURA 2 (2018/02/X/HS6/02794)

Czas trwania: 2019 - 2020

 Wpływ zagrożenia tożsamości płci na dystans psychologiczny wobec osób nietypowych dla swojej płci biologicznej

Kierownik projektu: dr Karolina Marzena Konopka

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: MINIATURA 2 (2018/02/X/HS6/002582)

Czas trwania: 2019 - 2020

 Doświadczanie sprawczości i wspólnotowości a rozpoznawanie radości w niejednoznacznych ekspresjach emocjonalnych

Kierownik projektu: dr Dorota Jasielska

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: MINIATURA 2 (2018/02/X/HS6/02531)

Czas trwania: 2019 - 2020

 Czy wroga percepcja rzeczywistości może być zmieniona? Czynniki redukujące wrogie atrybucje

Kierownik projektu: dr Anna Maria Zajenkowska

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: SONATA 13

Czas trwania: 2018 – 2021

Operacjonalizacja rozwoju osobowości w wyniku krytycznych wydarzeń życiowych na podstawie teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Badanie pilotażowe łączące metody jakościowe i ilościowe z trzema pomiarami w czasie

Kierownik projektu: dr Izabela Kaźmierczak

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: MINIATURA 1

       Czas trwania: 2018 – 2019Wpływ motywacji zewnętrznej oraz poczucia kompetencji, relacyjności i autonomii na poziom wykonania zadania, poziom motywacji wewnętrznej do jego wykonania oraz pozytywny i negatywny afekt

Kierownik projektu: dr Michał Szulawski

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: MINIATURA 1

Czas trwania: 2018 – 2019

Wskazówki społeczne kształtujące emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne reakcje na wykluczenie: zaangażowanie, informacja zwrotna i bliskość relacji

Kierownik projektu: dr Joanna Rajchert

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: OPUS 11

Czas trwania: 2017 – 2020

 Motywacyjne podłoże tożsamości w warunkach afirmacji i zagrożenia

Kierownik projektu: dr Anna Batory - Ginda

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: SONATA 8

Czas trwania: 2015 – 2018

Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym bądź refleksyjnych systemem wartościowania: konstrukcja norm afektywnych, badania potencjałów związanych z bodźcem (ERP) oraz EDA

Kierownik projektu: dr Kamil Imbir

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

konkurs: OPUS 5

Czas trwania: 2014 – 2017

Skuteczność przeciwdziałania zniekształceniom pamięci w kontekście różnych paradygmatów badawczych

Kierownik projektu: dr Joanna Kamilla Ulatowska

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: SONATA 1

Czas trwania: 2011 – 2016

Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym w systematycznym na różnych poziomach złożoności

Kierownik projektu: dr Kamil Imbir

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: SONATA 4

Czas trwania: 2013 – 2016

Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym

Kierownik projektu: dr Joanna Rajchert

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: SONATA 1

Czas trwania: 2011 – 2014

Środowiskowe systemy rehabilitacji i wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Bronowski

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: Konkurs nr 36

Czas trwania: 2009 – 2012