Konferencja "Człowiek i świat - wymiary odpowiedzialności"

Konferencja "Człowiek i świat - wymiary odpowiedzialności" to interdyscyplinarna konferencja organizowana przez Katedrę Filozofii Moralności i Etyki Globalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Zakład Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

X edycja: Odpowiedzialność globalna w teorii i praktyce

Miejsce konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40
Termin konferencji: 2 czerwca 2017 r.

IX edycja: Etyczne wyzwania idei wielokulturowości

Miejsce konferencji:Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40. 
Termin konferencji:20 maja 2016 r.

VIII edycja: Współczesne wyzwania dla etyki

Miejsce konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

Termin konferencji:29 maja 2015 r.

VII edycja: Lokalne wymiary globalnej odpowiedzialności

Miejsce konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.
Termin konferencji: 30 maja 2014 r.