Plan rekrutacji

w Szkole Doktorskiej

PLAN REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2024/2025


 

Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie rejestracji IRK oraz złożenie za jego pośrednictwem dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

24.06.2024 -02.07.2024 (zakończenie rejestracji: godz. 15.00)

 

Weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów; ocena projektu badawczego oraz aktywności naukowej kandydata na podstawie dokumentacji.

04-11.07.2024

 

Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji oraz harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych.

12.07.2024

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

 

15.07-17.07.2024

 

Ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej w oparciu o listę rankingową.

19.07.2024

 

Złożenie oryginałów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

22.07-26.07.2024

 


 

Zarządzenie w sprawie ustalenia planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej APS na rok
akademicki 2024/2025 oraz limitu przyjęć - plik do pobrania

Uchwała w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej APS - plik do pobrania

 

<<< Wróć

Dalej>>>