Lista rankingowa i harmonogram rozmów kwalifikacyjnych

LISTA RANKINGOWA


 

Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny projektów badawczych i aktywności naukowej kandydatów na podstawie złożonej dokumentacji zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1-3 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na rok akademicki 2023/2024. Kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 24 punkty rekrutacyjne zostali dopuszczeni do etapu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Plan rekrutacji: link do strony

Uchwała w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej APS - plik do pobrania


 

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU REKRUTACJI:


 

Numer

rekrutacyjny

kandydata

Dyscyplina

Status

29708

pedagogika

zakwalifikowany do II etapu rekrutacji

4370

pedagogika

zakwalifikowany do II etapu rekrutacji

27468

pedagogika

zakwalifikowany do II etapu rekrutacji

29054

pedagogika

zakwalifikowany do II etapu rekrutacji

29315

psychologia

zakwalifikowany do II etapu rekrutacji

29579

pedagogika

zakwalifikowany do II etapu rekrutacji

 

TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

12 LIPCA 2023r., SALA 1109, BUDYNEK A, I PIĘTRO


 

Numer

rekrutacyjny

kandydata

Dyscyplina

Godzina

29708

pedagogika

10:00

4370

pedagogika

10:30

27468

pedagogika

11:00

29054

pedagogika

11:30

29315

psychologia

12:00

29579

pedagogika

12:30

 

KOŃCOWE WYNIKI REKRUTACJI 2023/2024


 

Pozycja na liście rankingowej

Numer rekrutacyjny kandydata z IRK

Dyscyplina

Końcowe wyniki rekrutacji

Status 

1.

 29315

psychologia

50

zakwalifikowana do przyjęcia

2.

 27468

pedagogika

49

zakwalifikowana do przyjęcia

3.

 4370

pedagogika

47,5

zakwalifikowany do przyjęcia

4.

 29579

pedagogika

45,1

zakwalifikowana do przyjęcia

5.

 29054

pedagogika

37,2

niezakwalifikowany do przyjęcia

6.

 29708

pedagogika

36,7

niezakwalifikowany do przyjęcia

7.  29146 pedagogika 23

niezakwalifikowana do przyjęcia

8.

 29840

pedagogika

22

niezakwalifikowana do przyjęcia

9.

 29848

pedagogika

17

niezakwalifikowana do przyjęcia

10.

 20385

pedagogika

16

niezakwalifikowany do przyjęcia

 

<<< Wróć

Dalej>>>