Posiedzenia Rady Szkoły Doktorskiej 2021/2022

Aktualizacja: 30-11-2023

Rada Szkoły Doktorskiej pełni rolę doradczą i opiniodawczą. Aktywnie wpływa na dalszy rozwój Szkoły Doktorskiej, wspomagając bieżące funkcjonowanie szkoły oraz wspierając nowe obszary działań i zainteresowań.

Decyzją Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w skład Rady Szkoły Doktorskiej zostały powołane:

 • dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS – przewodnicząca Rady
 • dr hab. Józefa Bałachowicz – pedagogika
 • dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS – psychologia
 • dr hab. Joanna Zalewska, prof. APS – nauki socjologiczne
 • dr Aleksandra Gajda – pedagogika
 • dr Mateusz Grodecki – nauki socjologiczne
 • mgr Maja Zielińska – przedstawiciel Samorządu Doktorantów APS

 

Zarządzenie Nr 270/2021 Rektora z dnia 4 listopada 2021 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 238/2021 Rektora z dnia 16 września 2021 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 17/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. - plik do pobrania

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(08.06.2022 r., godz. 09.30-11.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 1. Zmiany w Regulaminie Szkoły Doktorskiej – dokonane i planowane
 2. Staż naukowy doktoranta – procedura
 3. Ewaluacja roku 2021/2022 i zakończenie roku
 4. Ewaluacja jakości opieki promotorskiej na koniec kształcenia w SDr
 5. Dzień otwarty Szkoły Doktorskiej
 6. Wolne wnioski

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(13.04.2022 r., godz. 09.30-11.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 1. Ocena śródokresowa 2022 – jej przebieg i wyniki

1.a. Problemy i wnioski na przyszłość.

1.b. Recenzje.

 1. IPB doktorantów I roku – wybór recenzentów
 2. Temat/tytuł rozprawy a dyscyplina
 3. Aktualizacja regulaminu Szkoły Doktorskiej
 4. Sytuacja w Ukrainie a Szkoła Doktorska
 5. Wolne wnioski

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(02.02.2022 r., godz. 09.30-11.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 1. Informacja o bieżącej działalności Szkoły Doktorskiej
 2. Promotorzy w Szkole Doktorskiej

2a. Nabór promotorów w związku z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej 2022

2b. Promotorzy spoza APS

2c. Ocena jakości opieki promotorskiej

 1. Umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej
 2. Ewaluacja jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej
 3. Wolne wnioski

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(08.12.2021 r., godz. 09.30-11.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 1. Informacja o bieżącej działalności Szkoły Doktorskiej
 2. Zakończenie kształcenia doktoranta
 3. Tryb złożenia rozprawy
 4. Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej – wniosek i wytyczne
 5. IPB- aktualizacja wzoru wniosku
 6. Ocena śródokresowa 2022
 7. Zasady i przebieg
 8. Ocena jakości opieki promotorskiej
 9. Szkolenia dla promotorów
 10. Rekrutacja 2022
 11. Ewaluacja Szkoły Doktorskiej – nowe zarządzenie
 12. Ścieżki specjalistyczne („kliniczna”, „społeczna”) – co dalej?
 13. Wolne wnioski

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(13.10.2021 r., godz. 09.30-11.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 1. Informacja o bieżącej działalności Szkoły Doktorskiej
 2. Rekrutacja 2021 – informacja z przebiegu
 3. Audyt i jego wyniki
 4. Praktyki zawodowe – zmiany w dokumentacji
 5. Przedłużanie terminu złożenia rozprawy doktorskiej
 6. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej APS w trybie przeniesienia z innej Szkoły Doktorskiej
 7. Wykłady otwarte
 8. Wolne wnioski

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 11-01-2022