Zielona edukacja w teorii i praktyce

Aktualizacja: 25-10-2023

W dniach 5-6 czerwca w murach APS odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju jako wyzwanie pedagogiczne w obliczu kryzysu klimatycznego. Zielona edukacja w teorii i praktyce.

Celem konferencji było podsumowanie projektu „Green School Backpack for the Earth Climate” („Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi”) nr EOG/21/K4/W/0050W/0181 realizowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w okresie od 01.04.2022 do 30.04.2023, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Komponentu IV (Component IV) PROGRAM EDUKACJA (‘EDUCATION’ PROGRAMME) Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (Institutional cooperation for enhancement of quality and relevance of education at all levels and forms).

Podczas konferencji odbyły wystąpienia panelowe nauczycieli biorących udział w projekcie ilustrujące działalność wdrożeniową efektów realizacji projektu "Green School Backpack for the Earth Climate" oraz warsztaty tematyczne dla uczestników konferencji.


Materiały szkoleniowe projektu „Zielony plecak szkolny dla klimatu ziemi”:

prof. Ligia Tuszyńska i dr Anna Witkowska-Tomaszewska [PDF 15 MB] >>
dr Adamina Korwin-Szymanowska [PDF 46 MB] >>
dr Anna Mikler-Chwastek [PDF 41 MB] >>
prof. Jan Amos Jelinek [PDF 5 MB] >>
prof. Ligia Tyszyńska [PDF 19 MB] >>

Numer projektu: EOG/21/K4/W/0050W/0181.

Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi korzysta z dofinansowania o wartości 80480 EURO otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 30-06-2023