Wystawa prac autorstwa Jerzego Ratyńskiego i wernisaż wystawy

Aktualizacja: 12-12-2022

Prace powstały w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej im. dr Ewy Dutczak przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" w Radomiu.

Jerzy Ratyński urodził się w 16 października 1975 roku w Radomiu, jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną, z dużą dysfunkcją wzroku. Twórczością plastyczną zajmuje się już od najmłodszych lat. Jego prace charakteryzują się natężeniem koloru i niesamowitymi kompozycjami, w których każdy element ma swoje idealne miejsce w przestrzeni i ma swoją autonomiczną wartość. Jerzy w swoich pracach przedstawia zwyczajne, codzienne życie. Są to historie i sceny z życia codziennego autora – jest to projekcja jego świata; świata, któremu często zapominamy się przyjrzeć, a bywa warty zapamiętania. Sam artysta mówi: „Maluję to, co widzę, nie maluję z żadnych książek czy gazet jak inni, tylko to, co mnie otacza. Tak się zdarzyło, że jestem niepełnosprawny, ale cieszę się, że chociaż mogę malować”.

W 1991 roku Jarzy za swoje prace otrzymał nagrodę podczas Międzynarodowej Wystawy Malarstwa Dziecięcego w Atenach. Pierwsza wystawa Jurka miała miejsce w 1993 roku w galerii szkolnej „Ściana” w Laskach, gdzie autor w tym czasie się uczył. Kolejna wystawa w tejże galerii, w roku 2004 była prezentacją „Malowanych rymowanek” oraz „Kalendarza na dobry rok”. W maju 2005 roku artysta namalował cykl prac zatytułowanych Epitafium Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II. Obrazy Jerzego prezentowane były ponadto na wystawach w Niemczech i Norwegii, publikowane były w czasopismach Credo, Świat Młodych i Asocjacje. W roku 2006 artysta brał udział w wystawie zbiorowej prac twórców z dysfunkcją wzroku (Resursa Obywatelska w Radomiu), a w 2010 roku odbyła się wystawa indywidualna prezentująca dorobek artystyczny Jurka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. Rok 2010 to również czas, w którym Jerzy został laureatem Stypendium Artystycznego Polish Orphans Charity. W 2016 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się wystawa plastyczna uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych z terenu miasta Radomia, na której Jerzy zaprezentował kilka swoich prac.

Oprócz malarstwa Jerzy zajmuje się także innym rodzajem działalności twórczej – pisze fraszki i wiersze. Jerzy Ratyński został wyróżniony podczas IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Promień Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Pokłosiem konkursu jest tomik „Skrawki marzeń”.

Od 1999 roku Jerzy jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „NADZIEJA’ w Radomiu.

Warsztat utworzony został, jako pierwszy w Radomiu 16.11.1995r. W zajęciach placówki uczestniczy 40 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dwadzieścia sześć lat Kierownikiem WTZ była dr n. o zdr. Ewa Dutczak. W trakcie wieloletniej pracy dała się poznać jako bardzo dobry, kreatywny organizator. Stworzyła w placówce klimat sprzyjający rzetelnej i efektywnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 1 grudnia 2021 roku funkcję Kierownika pełni dr n. o zdr. Justyna Natora. Podstawowym celem terapii zajęciowej w Warsztacie jest przygotowanie uczestników do możliwie samodzielnego życia, zgodnie z ich potrzebami, możliwościami psychicznymi i fizycznymi, zainteresowaniami oraz oczekiwaniami otoczenia społecznego. Na temat WTZ Jerzy napisał wiele fraszek i wierszy ukazując Warsztat, jako niezwykle ważne miejsce w swoim życiu: "Gdyby tego miejsca nie było źle by nam się żyło, w domach by się siedziało radości by brakowało. Bogu to zawdzięczamy, że taki Warsztat mamy".

Wystawę można podziwiać w budynku C na I piętrze, przed aulą im. Janusza Korczaka. 
Kurator wystawy:
dr Agnieszka Żabińska

Wernisaż wystawy odbędzie się 15 grudnia 2022 r. w przerwie kawowej w godz. 11.30-11.45.
Wernisaż poprowadzi
prof. Kulesza.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 09-12-2022