Seminarium szkoleniowe

Aktualizacja: 30-11-2023

Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych.

Adresaci: przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Cele:

  1. zapoznanie uczestników z założeniami modelu wczesnego wspomagania rozumianego jako międzysektorowe wsparcie dziecka i rodziny, wynikami pilotażu prowadzonego w 36 powiatach w Polsce, a także narzędziami do wykorzystania w procesie oceny potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz planowania na tej podstawie pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  2. omówienie sposobu realizacji zadań WOKRO zgodnie z przepisami z 2023 r. oraz wymiana doświadczeń w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad działalnością tych ośrodków.

Seminarium jest realizowane w ramach zadania w dziedzinie nauczania, dotyczącego rozwijania kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR) kadr jednostek systemu oświaty, które na podstawie zawartych porozumień z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz organami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego − pełnią funkcję wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, o których mowa w art. 90v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).

Termin:

04 grudnia 2023 w godz. 10.00-15.00 (stacjonarnie)

Miejsce:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40 bud. C, piętro 2, sala 3213

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Kamińska - mkaminska@aps.edu.pl

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 30-11-2023