Rok Akademicki 2021/2022 rozpoczęliśmy

Aktualizacja: 04-01-2023

Uroczysta inauguracja roku akademickiego rozpoczyna nowe 100-lecie działalności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

7 października 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 - roku, który rozpoczyna nowe 100-lecie działalności naszej Uczelni.

W wystąpieniu inauguracyjnym pani Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS przypomniała historię naszej Akademii, której początek sięga 1922 roku, kiedy to Maria Grzegorzewska założyła w Warszawie Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS). W wypowiedzi Pani Rektor mocno wybrzmiała misja Uczelni, która inspirowana przesła­niem naszej patronki „nie ma kaleki – jest człowiek” (M. Grzegorzewska 1967)*, akcentuje wartość i potrzebę przygotowania pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia w duchu poszanowania ich ludzkich i obywa­telskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnospraw­ności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

Prawdziwą ucztą intelektualną podczas tegorocznej uroczystości był wykład inauguracyjny ”Inspiracje filozoficzne”, który wygłosił prof. dr hab. Jacek Hołówka, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, filozof i etyk. Profesor Hołówka przypomniał, że chęć zrozumienia swojej epoki jest zadaniem, przed którym uciec nie można, a zapominanie o filozofii okazuje się bardzo ryzykowną decyzją. Motyw przewodni wykładu stanowiło ścieranie się konwencjonalizmu i kontestacji, również w życiu akademickim. Będziemy wracać do tego niezwykle inspirującego wystąpienia pana Profesora.

Inaugurację roku akademickiego 2021/2022 zakończył minikoncert Yumeko Kawamoto światowej klasy pianistki z Japonii, która uświetniła dzisiejszy dzień wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz kompozycji Fryderyka Chopina - Nokturnu op. 9 nr 2 i Poloneza Heroicznego, As-dur op. 53. Pani Yumeko Kawamoto jest doktorantką z Tokijskiego Uniwersytetu (Tokyo University of Foreign Studies).

Dziękujemy serdecznie za udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022.
Życzmy sobie dobrego roku.

 

 Galeria zdjęć >>>

***

Dziękujemy za spływające na ręce pani Rektor dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS życzenia dla społeczności naszej Akademii.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: "Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku akademickim nastąpi pełny powrót do tradycyjnych zajęć, a w murach uniwersytetów, akademii, politechnik oraz szkół wyższych na nowo zagoszczą studenci [...] Niech ten rok będzie dla Państwa - zgodnie z przyjętą maksymą - prawdziwie dobry, szczęśliwy, sprzyjający oraz pomyślny. Niech będzie też rokiem nowych perspektyw dla wszystkich polskich uczelni, placówek naukowych i ludzi nauki"

Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki: "Życzę Państwu, aby nowy rok akademicki 2021/2022 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej był dla studentów rozpoczynających kształcenie początkiem fascynującego spotkania z nauką i nowym środowiskiem, a dla starszych roczników, wykładowców i pracowników naukowych czasem podejmowania nowych inicjatyw i wyzwań oraz odkrywania innowacyjnych rozwiązań, które będą służyły nam wszystkim".

 

* Grzegorzewska M. (1967). Przemówienie na zakończenie roku akademickiego 1965/66 wygłoszone 24 VI 1966 w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Szkoła Specjalna, T. XXVIII, nr 3. (s. 200–201).

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 07-10-2021