Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Aktualizacja: 17-10-2023

17 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.

Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest to symbol solidarności i braterstwa z osobami najuboższymi.

Jego celem jest nie tylko poruszenie problemu ubóstwa na świecie, ale przede wszystkim działania na rzecz wyeliminowania tego zjawiska.

Polecamy uwadze publikację "Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność. Działania profilaktyczne i pomocowe", pod redakcją dr Marty Mikołajczyk, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2015.Bieda jest zjawiskiem wielowymiarowym. Choć najczęściej utożsamia się ją z niskimi dochodami, nie może  być rozpatrywana wyłącznie jako kwestia ekonomiczna. Wiąże się z funkcjonowaniem jednostek, grup oraz społeczeństw na różnych płaszczyznach: edukacyjnych, zdrowotnych, czy kulturowych. Takie podejście nasuwa konieczność opisywania jej z perspektywy wielu obszarów i dziedzin naukowych, m.in.: socjologii, polityki społecznej, psychologii, antropologii, pedagogiki, jak również pracy socjalnej. Książka jest prezentacją badań oraz działań pomocowych zarówno tych instytucjonalnych, jak i społecznych. Analizuje takie zagadnienia, jak ubóstwo, niedostatek, krytyczna sytuacja życiowa, upośledzenie i deprywacja społeczna, bezdomność, bezrobocie, marginalizacja i wykluczenie z życia społecznego.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 17-10-2023