Wzory podań

Wzory podań:

 •   podanie do Rektora  (word)
 •   podanie do Dyrektora Studiów (word)
 •   podanie o indywidualną organizację studiów(IOS) (word)
 •   podanie o indywidualny program studiów (IPS) (word)
 •   podanie o powtarzanie etapu studiów (word)
 •   podanie o urlop od zajęć (word)
 •   podanie o wpis warunkowy (word)
 •   podanie o zmianę promotora lub grupy (word)
 •   zezwolenie na badania/korzystanie z materiałów do pracy dyplomowej (word)
 •   oświadczenie o rezygnacji ze studiów (word)
 •   rezygnacja kandydata z podjęcia studiów (word)