Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2024/2025

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

  • Organizacja roku akademickiego 2023/2024 (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 473/2023 Rektora APS z dnia 1 czerwca 2023 r.) link do pliku

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2023/2024