prof. dr hab. Tadeusz Panecki

Stanowisko: profesor

Instytut: Instytut Pedagogiki

Jednostka : Katedra Historii Wychowania


Kontakt

E-mail: tpanecki[at]aps.edu.pl


Główne obszary badawcze

  • Najnowsza historia polityczna i wojskowa: historia II wojny światowej, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945, Rząd RP na emigracji 1939-1945, dzieje Polonii francuskiej i belgijskiej, stosunki polsko-francuskie w XX wieku, problemy integracji europejskiej po II wojnie światowej.

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego ( Instytut Nauk Politycznych – 1973), doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Wojskowy Instytut Historyczny – 1979), doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (Akademia Nauk Społecznych – 1984), profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (1992), historyk wojskowy dziejów najnowszych, autor 13 książek i 300 artykułów naukowych, promotor 14 prac doktorskich, wieloletni członek władz Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowej, Sekretarz Komisji Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN, aktualnie prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości , uczestnik w wielu międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych w Europie, Ameryce , Azji i Afryce, popularyzator historii w prasie, radiu i telewizji.

fotografia osoby Tadeusz Panecki