dr Ewa Bilska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej


Kontakt

E-mail: ebilska[at]aps.edu.pl

Telefon: 589-36-00 wew. 3110


Główne obszary badawcze

 • przemoc w rodzinie, system pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, poszukiwanie wsparcia przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie, kapitał społeczny ofiar przemocy w rodzinie, patologie społeczne, stres w pracy i wypalenie zawodowe osób pracujących w zawodach wspierających, interwencja kryzysowa

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa

  doktor nauk humanistycznych

  Najważniejsze publikacje:

  Bilska, E. (2019). “Blue Card” Procedure in the Education System. W: K. Dziurzyński, E. Duda, What is new in the Field of Education? (s. 168-185). Warszawa: Publishing House of The Maria Grzegorzewska University.

  Bilska, E. (2018). Prawo w służbie ofiar przemocy w rodzinie.  W: A. Pytka, A. Lewicka-Zelent (red.), Osoba doświadczająca i stosująca przemoc w środowisku lokalnym (s. 109-125). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

  Bilska, E. (2017). Lokalny system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w opinii pracowników instytucji wspierających. Pedagogika Rodziny, 7(3), 135-149.

  Bilska, E. (2017). Postępowanie ze sprawcami przemocy – kierunki pożądanych zmian. W: A. Lewicka-Zelent, K. Maciąg (red.), Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Refleksje interdyscyplinarne (s. 167-182). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

  Bilska, E. (2016). Mężczyźni doświadczający przemocy w rodzinie w lokalnym systemie wsparcia. W: M. Jůzl, E. Jarosz, D. Marková, S. Neslušanová (red.), Sociální pedagogika Udoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problem (s. 471 – 482). Brno: Institut mezioborových studií.

  Bilska, E. (2015). Czy Policja skutecznie chroni osoby doświadczające przemocy w rodzinie? W: S. Neslušanová, M. Niklová, E. Jarosz (red.), Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení (s. 302-318). Brno: Institut mezioborových studií.

  Bilska, E. (2015). Kierunki zmian w systemie wsparcia dla ofiar przemocy w perspektywie klientów. W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego (s. 211 – 229). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

  Bilska, E. (2015). Działania nauczyciela wobec trudności szkolnych dziecka powodowanych przemocą w rodzinie. W: G. Pańtak, E. Słodownik – Rycaj, Trudności szkolne dziecka. Wybrane zagadnienia. (s. 153-168). Warszawa: Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej.

  Bilska, E. (2013). Wsparcie społeczne i wypalenia zawodowe pracowników ośrodków pomocy społecznej. Przedsiębiorczość i zarządzanie. XIV (5), 45-63.

  Marzec-Holka, K., Głowik, T., Bilska, E., Iwanicki, H. (red.) (2012). Profilaktyka i Resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Bilska, E. (2012). Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. W: A Kwak, E. Wyrwich-Hejduk (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej (s. 249-275). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Bilska, E. (red.) (2010). Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych - zjawisko, zagrożenia, wsparcie. Warszawa: Pedagogium.

  Projekty badawcze:

  2019 - Analiza potrzeb osób doświadczających przemocy w rodzinie i korzystających z pomocy oraz wsparcia wybranych warszawskich organizacji pomocowych oraz ocena jakości usług świadczonych przez te placówki.

  2015–2016 - Lokalny system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w opinii pracowników specjalistycznych placówek wspierających.

  2014 – Analiza potrzeb osób doświadczających przemocy w rodzinie
  i korzystających z pomocy oraz wsparcia wybranych warszawskich organizacji pomocowych oraz ocena jakości usług świadczonych przez te placówki.

  2013 – Od przemocy do pomocy - proces poszukiwania wsparcia instytucjonalnego przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie.

  2011 – Badania opinii kobiet doświadczających przemocy w rodzinie na temat pomocy i wsparcia udzielanego przez wybrane warszawskie organizacje świadczące usługi na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

  2004 – 2006 – Wypalenie zawodowe pracowników instytucji wspierających.

  Pełnione funkcje:

  2019 – obecnie - Dyrektor Studiów

  2016 – 2019 – Prodziekan

  2004 – 2006 – Specjalista ds. praktyk APS

  1995 – 1999 – sekretarz zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej

   

fotografia osoby Ewa Bilska