Wybory w APS 2024-2028

Uczelniana Komisja Wyborcza

 

W dniu 5go grudnia 2023r. Uczelniana Komisja Wyborcza po przeprowadzeniu głosowań, wybrała Zarząd UKW w składzie:

dr Kamila Dobrenko - Przewodnicząca UKW, kdobrenko@aps.edu.pl

dr hab. Iwona Czarnecka, prof. APS - Zastępczyni Przewodniczącej UKW, iczarnecka@aps.edu.pl

dr Jarosław Janowski - Sekretarz UKW, jjanowski@aps.edu.pl

 

W dniu 22 listopada 2023r. Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, po przeprowadzeniu głosowań indywidualnych nad zgłoszonymi kandydaturami, powołuje Uczelnianą Komisję
Wyborczą w składzie:

1. dr hab. Iwona Czarnecka, prof. APS - Instytut Pedagogiki
2. dr hab. Agnieszka Konieczna, prof. APS - Instytut Pedagogiki Specjalnej
3. dr Joanna Zalewska - Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
4. dr Kamila Dobrenko - Instytut Psychologii
5. dr Zbigniew Wałaszewski - Instytut Edukacji Artystycznej
6. dr Jarosław Janowski - Instytut Filozofii i Socjologii
7. mgr Ewa Zinów - pracownik niebędący nauczycielem akademickim
8. mgr Krzysztof Boryczka - przedstawiciel doktorantów
9. Zuzanna Bednarek - przedstawiciel studentów