Plany studiów realizowane w roku akademickim 2021/2022

 

Plany studiów realizowane w roku akademickim 2021/2022

Poniżej znajdują się plany studiów dla całego cyklu kształcenia.


 

Kierunki studiów:


Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Logopedia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Pedagogika

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia jednolite magisterskie

 

Pedagogika specjalna

Studia jednolite magisterskie

 Studia drugiego stopnia

 

Pedagogika zdolności i informatyki

Studia pierwszego stopnia

 

Praca socjalna

Studia pierwszego stopnia

 

Psychologia

Studia jednolite magisterskie

 

Socjologia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia