dr Urszula Gosk-Sobańska

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej

Jednostka : Zakład Terapii Pedagogicznej


Kontakt

E-mail: ulagosk[at]aps.edu.pl

Telefon: 22 589-36-00 wew. 3532


Główne obszary badawcze

 • poczucie koherencji osób z niepełnosprawnością ruchową, poczucie koherencji uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością ruchową, wsparcie społeczne uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wiedza nauczycieli na temat specyficznych trudności w uczeniu się

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:

  • doktorat: nauki społeczne w dyscyplinie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej (2014)
  • magisterium: magisterium na kierunku pedagogika specjalna z zakresie oligofrenopedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej (2003)

   

  Najważniejsze publikacje:

  Gosk, U., Kucharczyk, I. (2019). School Milieu As A Source Of Perceived Social Support And Self-Evaluation Of Students With Dyslexia. W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings (6796-6801). IATED Academy.

  Gosk, U., Dominiak-Kochanek, M., Rutkowska, M. (2019). Sense Of Coherence And Social Comparison In The Classroom: The Comparative Study On Students With And Without Dyslexia. W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings (4535-4541). IATED Academy.

  Gosk, U., Kucharczyk, I., (2019). Wspieranie ucznia z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i jego rodziny, W: K. Sipowicz, A. Witusik, T. Pietras (red.),  ADHD. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii (s. 181-200). Wydawnictwo Continuo.                    

  Gosk, U., Kucharczyk, I., Kulesza, E.M. (2018). Psychometric Properties Of The Scale - Teachers' Perception Of A Student With Developmental Dyslexia. W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings (9015-9019). IATED Academy.

  Kucharczyk, I., Gosk, U., Kulesza, E.M. (2018). The Intensity Of Teacher Emotions In Situations Connected With Dyslexic Student’s Difficulties. W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings (9020-9028). IATED Academy.

  Kucharczyk, I., Gosk, U. (2018). The Sense Of Coherence In A Group Of Persons With Disability - In Polish Research. W: Ch. L. Gómez, M.A. López, T.I. Candel (red.), 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings (9029-9035). IATED Academy.

  Gosk, U., Dominiak-Kochanek, M., Kulesza Ewa Maria (2015) Wybrane zasoby wewnętrzne i zewnętrzne młodzieży z dysleksją rozwojową i młodzieży bez dysleksji rozwojowej. Badania porównawcze , W: A. Olubiński, M. Suska-Kuźmicka (red.),  Zagrożone człowieczeństwo. T. 3, Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki i wsparcia  (s. 273-294). Oficyna Wydawnicza Impuls.

  Gosk, U., Dominiak-Kochanek, M. (2015). Postawy rodzicielskie w percepcji dorastającej młodzieży z wrodzona niepełnosprawnością ruchową oraz ich sprawnych rówieśników. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 4(30), 73-94.

  Gosk, U., Dominiak-Kochanek, M. (2014). Postawy rodzicielskie w percepcji dorastających jako predyktor ich poczucia koherencji. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 3(25), 71-86.

  Projekty badawcze:

  • projekt realizowany w ramach badań własnych „Uczeń z dysleksją w percepcji nauczyciela” (funkcja: wykonawca we współpracy z dr hab., E.M. Kuleszą oraz dr I. Kucharczyk) BSTP 3/2019I (2019-2020) 
  • projekt: „Polska adaptacja skali do wspólnotowego poczucia koherencji (Youth Community SOC Inventory, CSOC)”  (funkcja: kierownik), BSTP 13/18-I

   

   Pełnione funkcje:

  • Od 2019 r. członek Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Od października 2020 r. członek Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Od września 2020 r. kierownik Zakładu Terapii Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki Specjalnej APS
  • Opiekun Koła Naukowego Terapii Pedagogicznej w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (od 2017 do dziś)
  • Konsultant naukowy w zagranicznych przewodach doktorskich w Abai Kazakh National Pedagogical University, Ałmaty
fotografia osoby Urszula Gosk-Sobańska