dr Natalia Gawron

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego


Kontakt

E-mail: ngawron[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2011 Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Neuropsychologii. Rozprawa doktorska: „Funkcjonowanie poznawcze w świetle neuropsychologicznych koncepcji starzenia się oraz zdolności komunikacyjne w zakresie dyskursu u zdrowych osób w podeszłym wieku”.

  2003 Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Neuropsychologii

  Zainteresowania naukowe

  Obecnie interesuje mnie funkcjonowanie neuropsychologiczne osób w średnim i starszym wieku oraz jego powiązania z aktywnością fizyczną jako elementem stylu życia. Relacje te zamierzam badać u osób zdrowych neurologicznie i psychicznie, jak i u osób z chorobami wpływającymi na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Obecnie interesują mnie zależności pomiędzy umysłowym rotowaniem obiektów z natężeniem aktywności fizycznej. Uczestniczę też w badaniach nad funkcjonowaniem  neuropsychologicznym osób zakażonych HCV.

  Najważniejsze publikacje

  • Gawron, N., Choiński, M., Szymańska-Kotwica, B., Pluta, A., Sobańska, M., Egbert, A.R., Desowska, A., Wolak, T.,Horban, A., Firląg-Burkacka, E., Bieńkowski, P., Sienkiewicz-Jarosz, H., Scińska-Bieńkowska, A., Biswal, B., Rao, S. M., Bornstein, R. & Łojek, E. Effects of age, HIV, and HIV-associated clinical factors on neuropsychological functioning and brain regional volume in HIV+ patients on effective treatment. Journal of NeuroVirology. doi: 10.1007/s13365-018-0679-4. 
  • Choiński, M., Gawron, N., Pluta, A., Sobańska, M., Egbert A. R., Bieńkowski, P., Sienkiewicz-Jarosz, H., Ścińska Bieńkowska, A., Szymańska, B., Horban, A., Firląg-Burkacka, E., Wolak, T., Rusiniak, M., Bornstein, R., Zhao, K., Łojek, E. (2018). On the relationship between olfactory sensitivity and personality in HIV-seropositive and healthy men, Current Psychology, https://doi.org/10.1007/s12144-018-9822-x
  • Egbert, A. R., Biswal, B. B., Karunakaran, K., Pluta, A.⁠, Wolak⁠, T., Rao, S., Bornstein, R. , Szymańska, B., Horban, A., Firląg-Burkacka, E.⁠, Sobańska, M.⁠, Gawron, N., Bieńkowski, P., Sienkiewicz-Jarosz, P., Anna Ścińska-Bieńkowska⁠, A., Łojek, E. HIV infection across aging: Synergistic effects on intrinsic functional connectivity of the brain. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, 88, 19-30. doi: 10.1016/j.pnpbp.2018.06.006
  • Egbert, A.R., Biswal, B., Karunakaran, K.D., Gohel, S., Pluta, A., Wolak, Szymanska, B., Horban, A., Firlag-Burkacka, E., Sobanska, M., Gawron, N., Bienkowski, P., Sienkiewicz-Jarosz, H., Scinska-Bienkowska, A., Rao, S.M., Bornstein, R.,  & Łojek, E. Age and HIV Effects on Resting State of the Brain in Relationship to Neurocognitive Functioning. Behavioral Brain Research, 344:20-27. doi: 10.1016/j.bbr.2018.02.007
  • Pluta, A., Wolak, T., Sobańska, M., Gawron, N., Egbert, A.R., Szymańska, B., Horban, A., Firląg-Burkacka, E., Bieńkowski, P., Sienkiewicz-Jarosz, H., Ścińska-Bieńkowska, A. Desowska, A., Rusiniak, M., Bharat B. Biswal, B.B., Rao, S., Bornstein, R., Skarżyński, H., Łojek, E. HIV and age underlie specific patterns of brain abnormalities and cognitive changes in high functioning patients. Neuropsychology, 33 (3), 358-369, doi: 10.1037/neu0000504
  • Gawron, N. Rezerwa mózgowa, czynniki psychospołeczne oraz tryb życia a ryzyko zaburzeń poznawczych u starszych pacjentów zakażonych wirusem HIV. (2017). W: A. Pluta, E. Łojek, B. Habrat, A. Horban. Życie i starzenie się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne (s.175-186). Warszawa: WUW.
  • Pluta, A., Gawron, N., Sobańska, M., Wójcik, A.D., Łojek, E. (2017). The nature of the relationship between neurocognition and theory of mind impairments in stroke patients. Neuropsychology,  31(6):666-681. doi: 10.1037/neu0000379
  • Gawron, N., Łojek, E. (2014). Różne oblicza starości. Badania neuropsychologiczne. Warszawa: WUW Książka wyróżniona Nagrodą Zespołową Rektora UW 2015
  • Pluta, A., Ulatowska, H., Gawron, N., Sobanska, M., Lojek, E. (2014). A thematic framework of illness narratives produced by stroke patients. Disability and Rehabilitation, Sep 8:1-8. doi: 10.3109/09638288.2014.957789
  • Gawron, N., Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Bogdanowicz, K.M., Jednoróg, K. (2014). Niejęzykowe deficyty poznawcze u dzieci z dysleksją rozwojową i jej ryzykiem – przegląd badań. Psychologia Rozwojowa, 19 (4), 15-30.
  • Bogdanowicz, K.M., Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Gawron, N. (2015). Ocena przydatności kwestionariusza Adult Reading History Questionnaire do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji w Polsce. Edukacja, 1 (132), 117-138.
  • Gawron, N., Łojek, E., Kijanowska-Haładyna, B., Nestorowicz, J., Harasim, A., Pluta, A., & Sobańska, M. (2013). Cognitive patterns of normal elderly subjects are consistent with frontal cortico-subcortical and fronto-parietal neuropsychological models of brain aging. Applied Neuropsychology: Adult, 21, 195–209. doi: 10.1080/09084282.2013.789965
  • Jednoróg, K., Gawron, N., Marchewka, A., Heim, S., & Grabowska, A. (2013). Cognitive subtypes of dyslexia are characterized by distinct patterns of grey matter volume. Brain Structure and Function, DOI 10.1007/s00429-013-0595-6. doi: 10.1007/s00429-013-0595-6

   

  https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Gawron2

  https://scholar.google.com/citations?user=mUyUbM8AAAAJ&hl=en

   

  Projekty badawcze


  GRANT NCN ID 2014/15/B/NZ6/02378 OPUS Zaburzenia neurokognitywne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C: wpływ pozawątrobowej replikacji wirusa i aktywacji immunologicznej (kier. Prof. dr hab. Tomasz Laskus) – WYKONAWCA

  GRANT NCN ID: 194271 HARMONIA HS6 UMO-2012/06/M/HS6/00316 Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV (kier. Prof. dr hab. Emilia Łojek) - WYKONAWCA

  Projekt Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW 2017-2019 Zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów z uszkodzeniami mózgu  - KIEROWNIK

  BST 2017 Wpływ aktywności sportowej na istotę białą mózgu i uwagę u zdrowych osób po 55 r.ż. - KIEROWNIK

  BST 2016 Wpływ aktywności fizycznej na poziom funkcji wykonawczych u zdrowych osób  w wieku 50- 70 lat – badania neuropsychologiczne - KIEROWNIK

  DSM 2015 Funkcje wykonawcze u zdrowych osób po 65. r.ż. – wpływ wieku i zróżnicowanie -  KIEROWNIK

  IUVENTUS PLUS 2011, MNISW IP2010 0151 70 Typologia dysleksji rozwojowej i jej markery neuroanatomiczne - badania z użyciem funkcjonalnego i strukturalnego rezonansu magnetycznego. - WYKONAWCA


  Pełnione ważne funkcje

  Sekcja Neuropsychologiczna Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – SEKRETARZ

  International Neuropsychological Society (@INSneuro, #JINS) -  INS SOCIAL MEDIA GROUP MEMBER


  Hobby i zainteresowania pozanaukowe

  Fotografowanie i fotografia

fotografia osoby Natalia Gawron