mgr Magdalena Bartoszak

Stanowisko: asystent

Instytut: Instytut Psychologii

Jednostka : Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania


Kontakt

E-mail: mbartoszak[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  Instytut Psychologii PAN, Warszawa – studia doktoranckie: Psychologia

  Uniwersytet Jagielloński, Kraków - Instytut Psychologii Stosowanej: Psychologia (magisterium)

  Zainteresowania naukowe:

  • Psychologia szkolna (szczególnie: praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem z innego kręgu kulturowego; misja wychowawczo-edukacyjna szkół);
  • Psychologia międzykulturowa (migracje, akulturacja, stereotypy społeczne, strategie radzenia sobie ze stresem w kulturach kolektywistycznych i indywidualistycznych, globalizacja)
  • Interdyscyplinarne badania naukowe: (różnorodność kulturowa, prawa człowieka (prawa dziecka), współczesne wyzwania psychologii, pedagogiki, socjologii).

   

  Najważniejsze publikacje

  1. Bartoszak, M. (2019). Recenzja książki Tomasza Garstki. Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu? Psychologia Wychowawcza, 57, 15, 253 - 262.
  2. Bartoszak, M. (2018). Aksjomaty społeczne - przegląd światowych badań. Implikacje dla praktyki wychowawczej i społecznej. Psychologia Wychowawcza, 55, 13, 161-183.
  3. Bartoszak, M. (2018). Edukacja międzykulturowa w szkołach i jej znaczenie. Wyzwania współczesnej edukacji w ramach inicjatyw UE. W: S. Kwiatkowski Kompetencje przyszłości, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://czytelnia.frse.org.pl/kompetencje-przyszlosci/
  4. Poznanie samego siebie kluczem do sukcesu. Inteligencja emocjonalna i jej wpływ na życie. (2011). W: Wymiary emocji. Wybrane zagadnienia. SERIA: Pedagogika i Psychologia. Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań-Opole.

  Projekty badawcze

  Współpraca w ramach grantu naukowego Instytutu Psychologii PAN dot. wzorów przyjaźni, 2012.

  Grant wewnętrzny BSTP APS

  Pełnione ważne funkcje

  • Opiekun praktyk studenckich (III rok)
  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, Akademia Pedagogiki Specjalnej
  • Wojewódzki trener wspomagania szkół, Unia Europejska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (projekt POWR.02.10.00-00-5002/17-00)
  • Przewodnicząca Ogólnopolskiego Samorządu Doktorantów PAN; równolegle Przewodnicząca I Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (2012)
  • Pełnomocnik ds. PAN w Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2012)
  • Towarzystwa naukowe:

   • IACCP – International Association of Cross-Cultural Psychology(including: International Education Group) 
   • Association for Psychological Science
   • Society for the Teaching of Psychology

  Hobby i zainteresowania pozanaukowe:

  • Psycholog oraz trener z zainteresowania i zamiłowania;
  • Podróże, poznawanie kultur świata;
  • Działania na rzecz rozwoju nauki i kultury
  • Prawa człowieka, pomoc humanitarna
fotografia osoby Magdalena Bartoszak