Posiedzenia Rady Szkoły Doktorskiej 2023/2024

Aktualizacja: 16-04-2024

Rada Szkoły Doktorskiej pełni rolę doradczą i opiniodawczą. Aktywnie wpływa na dalszy rozwój Szkoły Doktorskiej, wspomagając bieżące funkcjonowanie szkoły oraz wspierając nowe obszary działań i zainteresowań.

Decyzją Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w skład Rady Szkoły Doktorskiej zostały powołane:

1) dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS – przewodnicząca Rady;
2) prof. dr hab. Józefa Bałachowicz – pedagogika;
3) dr hab. Beata Hintze, prof. APS – psychologia;
4) dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS – psychologia;
5) dr Aleksandra Gajda – pedagogika;
6) dr Mateusz Grodecki – nauki socjologiczne;
7) mgr Anna Olechowska – przedstawiciel Samorządu Doktorantów APS.

 

Zarządzenie Nr 495/2023 Rektora z dnia 30 sierpnia 2023 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 412/2022 Rektora z dnia 16 listopada 2022 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 270/2021 Rektora z dnia 4 listopada 2021 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 238/2021 Rektora z dnia 16 września 2021 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 17/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. - plik do pobrania


 

Komunikacja i dyskusje członków komisji prowadzone poza terminami posiedzeń komisji z wykorzystaniem służbowej poczty elektronicznej oraz narzędzi pakietu MS Office dotyczyły:

- zaopiniowania kandydatów na promotorów wskazanych przez doktorantów

- zaopiniowania projektu zasad funkcjonowania oraz organizacji Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej APS

- zaopiniowania kandydatów na promotorów dla potrzeb rekrutacji 2024/2025

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(21.02.2024 r., godz. 15.30-17.00)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2024/2025

  • Informacja o uchwale Senatu
  • Zaopiniowanie kandydatów na promotorów
  • Omówienie promocji rekrutacji
  • Zarekomendowanie składu komisji rekrutacyjnej

2. Wskazanie recenzentów projektów IPB dla doktorantów I roku

3. Informacje o:

  • dodatkowym stypendium naukowym dla doktorantów
  • powołaniu zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania oraz organizacji Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej APS
  • przygotowaniach do ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich

4. Wolne wnioski.

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(08.11.2023 r., godz. 09.50-11.20)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 1. Przebieg oceny śródokresowej 2023/2024
 • Analiza doświadczeń i wyników ankiet ewaluacyjnych 2022/2023
 • Ustalenie przebiegu oceny śródokresowej w roku 2023/2024 oraz składów komisji
 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2024/2025
 • Analiza doświadczeń i wyników ankiet ewaluacyjnych po rekrutacji 2023/2024
 • Ustalenie przebiegu i zasad rekrutacji 2024/2025
 1. Aktualizacja zapisów regulaminowych do dyskusji
 • Obowiązkowy promotor z AP
 • Dopracowanie zapisów dot. warunków przedłużenia terminu złożenia rozprawy
 1. Wolne wnioski

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 30-11-2023