Posiedzenia Rady Szkoły Doktorskiej 2019/2020

Aktualizacja: 15-04-2024

Rada Szkoły Doktorskiej pełni rolę doradczą i opiniodawczą. Aktywnie wpływa na dalszy rozwój Szkoły Doktorskiej, wspomagając bieżące funkcjonowanie szkoły oraz wspierając nowe obszary działań i zainteresowań).
Rada Szkoły Doktorskiej pełni rolę doradczą i opiniodawczą. Aktywnie wpływa na dalszy rozwój Szkoły Doktorskiej, wspomagając bieżące funkcjonowanie szkoły oraz wspierając nowe obszary działań i zainteresowań).

Decyzją Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w skład Rady Szkoły Doktorskiej zostały powołane:

1) dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS – przewodnicząca Rady
2) dr Aleksandra Gajda – pedagogika,
3) dr Mateusz Grodecki – nauki socjologiczne,
4) dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS – nauki socjologiczne,
5) dr Joanna Rajchert – psychologia,
6) dr hab. Danuta Uryga, prof. APS – pedagogika,
7) mgr Konrad Kuźma – przedstawiciel Samorządu Doktorantów

 

Zarządzenie Nr 17/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. - plik do pobrania

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(30.09.2020 r., godz. 9.00-11.00 (Teams)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 • Podsumowanie rekrutacji 2020
 • Omówienie zasad prowadzenia oceny śródokresowej
 • Prezentacje promotorów i promotorów pomocniczych
 • Prezentacje wykładowców

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(24.06.2020 r., godz. 13.30-15.30, Teams)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 • Zamiana przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej
 • Rekrutacja 2020
 • Wykłady Otwarte / Otwarta Nauka - rekomendacje wykładowców

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(29.04.2020 r., godz. 13.30-15.30, Teams)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 • Proces rekrutacji online
 • Ustalenie składu Komisji Rekrutacyjnej
 • Zatwierdzenie listy rekomendowanych promotorów
 • Ocena śródokresowa
 • Wybór wykładowców na roku akademicki 2020/2021
 • Wykłady otwarte w roku akademickim 2020/2021

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(05.03.2020 r., godz. 13.30-15.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 • Organizacja spotkania informacyjnego dla potencjalnych promotorów i promotorów pomocniczych
 • Lista potencjalnych promotorów i promotorów pomocniczych
 • Preludium Bis - grant umożliwiający zatrudnienia doktoranta w prowadzonych badaniach
 • Organizacja spotkania dla dyrektorów instytutów
 • Rekrutacja2020 http://www.aps.edu.pl/doktoranci/szkoła-doktorska/rekrutacja/ - zasady rekrutacji, skład komisji rekrutacyjnej
 • Rekrutacja2020 - Dzień Otwarty Szkoły Doktorskiej
 • Okrągły Stół Szkół Doktorskich Warszawy - format: Pedagogika|Psychologia|Socjologia
 • IPB, praktyki doktoranckie, zmiany w regulaminie
 • Zmiana kadencji władz uczelni

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(11.12.2019 r., godz. 10.30-12.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 • Rekrutacja 2019 - ewaluacja, rekrutacja 2020 - zasady
 • Otwarte zajęcia w ramach Szkoły Doktorskiej - organizacja kolejnych spotkań
 • Szkolenie dla promotorów
 • Rozbudowa strony internetowej i wdrożenie nowych narzędzi komunikacji elektronicznej
 • Współpraca zewnętrzna Szkoły Doktorskiej, otwarte zajęcia w ramach Szkoły Doktorskiej

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(09.10.2019 r., godz. 10.30-12.30)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 • Opiekunowie naukowi i promotorzy
 • Rekrutacja 2020 - zasady
 • Zwiększenie jakości projektów badawczych - organizacja szkolenia
 • Otwarte zajęcia w ramach Szkoły Doktorskiej

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 07-12-2021