Posiedzenia Rady Rady Szkoły Doktorskiej 2020/2021

Aktualizacja: 15-04-2024

Rada Szkoły Doktorskiej pełni rolę doradczą i opiniodawczą. Aktywnie wpływa na dalszy rozwój Szkoły Doktorskiej, wspomagając bieżące funkcjonowanie szkoły oraz wspierając nowe obszary działań i zainteresowań).

Decyzją Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w skład Rady Szkoły Doktorskiej zostały powołane:

 • dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS – przewodnicząca Rady
 • dr hab. Józefa Bałachowicz – pedagogika
 • dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS – psychologia
 • dr hab. Joanna Zalewska, prof. APS – nauki socjologiczne
 • dr Aleksandra Gajda – pedagogika
 • dr Mateusz Grodecki – nauki socjologiczne
 • mgr Maja Zielińska – przedstawiciel Samorządu Doktorantów APS

 

Zarządzenie Nr 270/2021 Rektora z dnia 4 listopada 2021 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 238/2021 Rektora z dnia 16 września 2021 r. - plik do pobrania

Zarządzenie Nr 17/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. - plik do pobrania

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(09.06.2021 r., godz. 9.00-11.00 - Teams)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 • Rekrutacja
 • Plany na kolejny rok akademicki
 • Ewaluacja

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(14.04.2021 r., godz. 9.00-11.00 (Teams)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 • Rekrutacja
 • Ewaluacja
 • Zasady zmiany promotora i promotora pomocniczego
 • Formularz recenzji oceny śródkokresowej
 • Standardy rozpraw doktorskich

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(10.02.2021 r., godz. 9.00-11.00 (Teams)


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 • Ocena śródokresowa
 • Promotorzy w szkole doktorskiej
 • Komunikacje wewnątrzuczelniana pomiędzy szkołą doktorską a innymi organami
 • Okrągły stół szkół doktorskich i spotkanie szkół doktorskich

 

Posiedzenie Rady Szkoły Doktorskiej

(02.12.2020 r., godz. 9.00-11.00 (Teams)

Obradowała Komisja powołana Zarządzeniem Nr 17/2020 Rektora z dnia 28 września 2020 r. - plik do pobrania


Główne zagadnienia omawiane podczas obrad

 • Ocena śródokresowa - członkowie komisji
 • Zmiana regulaminu praktyk
 • Wykłady Otwarte w 2021 roku
 • Rekrutacja 2021

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 11-01-2022